Samen aan de slag!
Samen aan de slag!

Leren wie je bent

Je dreumes is volop in ontwikkeling. Ook op het sociale gebied verandert er veel. Wanneer je kindje in een spiegel kijkt had hij eerst nog niet door dat dit een reflectie was van zichzelf. Vanaf het moment dat je kindje ongeveer 1.5 jaar oud is kan dit gaan veranderen. Er ontstaat een zelfbewustzijn. Je kindje heeft nu door dat die reflectie hetzelfde eruit ziet en hetzelfde doet als hij als persoon. Dit kan je mooi zien wanneer je met schmink een stipje op je kindjes neus zet en wanneer je ziet dat hij in de spiegel kijkt maar wel naar zijn eigen neus grijpt. Je kindje begrijpt dan dat wat hij ziet betrekking heeft op zichzelf als persoon.

Leren omgaan met egocentrisch gedrag

Tijdens de eerste levensjaren van je kindje is zijn gedrag erg gericht op de ‘ik’ vorm. Het leven draait alleen om hem. Zijn eigen gedrag en zijn eigen behoeftes en intenties staan centraal. Je kindje heeft nog veel moeite om in te zien dat ook andere kinderen hun eigen gevoelens en wensen hebben. Op deze leeftijd is je kindje dan wel heel eerlijk, wanneer hij een cadeautje krijgt die hij niet leuk vindt zal je dat snel opmerken. Maar ook zal je kindje grenzen gaan opzoeken, want zijn eigen wensen staan centraal. Je kindje moet nog leren dat daar wel bepaalde grenzen aan vastzitten en zal hierbij de hulp van volwassenen hard nodig hebben. Ook zie je een grote rol voor het egocentrisme terugkomen in het spel ‘kiekeboe’. Wanneer je kindje zijn hoofdje of ogen heeft bedekt denkt je kindje dat hij onzichtbaar is en dat je hem niet meer kunt vinden. Zo zie je dat je dreumes zich nog niet goed kan verplaatsen in een ander.

Kinderen van deze leeftijd krijgen steeds meer het besef dat er naast henzelf ook veel anderen zijn. Je kindje zal steeds meer interesse tonen in volwassenen, en later ook in andere kinderen om hem heen. Je zal zien dat je kindje oogcontact gaat zoeken en terug lacht wanneer iemand naar hem lacht. Ook zal je kindje duidelijker de aandacht trekken en de nabijheid van anderen opzoeken dan voorheen. Hun nieuwsgierigheid wordt gewekt en ze beginnen ook te begrijpen wat de intenties zijn van andere mensen.

Doordat jonge kinderen steeds meer interesse tonen in mensen om hen heen leren ze ook veel nieuwe dingen. Je kindje kijkt heel goed naar mensen om hem heen om gedragingen, bewegingen en klanken te imiteren. Je kindje zal door veel te imiteren veel nieuwe dingen aanleren en zal ook steeds meer contact maken met anderen. Sociaal gedrag zoals zwaaien, een kusje geven of iemand zachtjes een aai over zijn hoofdje geven leert je dreumes op deze manier ook allemaal bij.

Je dreumes van 1 is de wereld aan het ontdekken en ontdekt ook dat er veel meer mensen bestaan dan alleen zijn familie. Met elk stapje in de wereld zal je kindje meer mensen leren kennen. Vrienden, familie, buren, kindjes in de speeltuin of bij de opvang. Je kindje heeft een aantal personen waar hij nu aan gehecht is, vaak zijn dat de ouders en misschien wel een opa of oma. Bij die personen voelt je kindje zich veilig, vertrouwd en voelt zich sterk genoeg om nog meer te willen ontdekken. Het kan voorkomen dat vreemde mensen nog erg eng zijn voor je kindje. Je dreumes kan zich dan terugtrekken in zijn veilige omgeving of hij kan erg verlegen zijn. Voor meer informatie en tips hoe je hiermee kan omgaan vindt je op de pagina eenkennigheid.

Wat leuk dat je kindje nu steeds meer interesse toont in andere kinderen om hem heen. Je ziet veel meer interactie tussen je kindje en zijn broers en/of zussen of speelkameraadjes ontstaan, maar betekent dit ook dat ze gezellig samen kunnen spelen? Nee, dat is vaak niet helemaal waar, echt samen spelen kan je kindje pas bij 3 a 4 jaar. Kinderen van 1 jaar kunnen wel gezellig naast elkaar spelen, maar je zal nog niet echt gezamenlijk spel zien. Dit moeten kinderen ook echt leren. Het belangrijkste voor je kindje is dat hij het naar zijn zin heeft, hij heeft niet het gevoel dat hij een ander wat moet gunnen, dus ook het delen van speelgoed is nog lastig voor je kindje. Ook het wachten op zijn beurt moet je kindje nog leren, de focus van je dreumes ligt op het hier en nu.

  Hoe kan je als ouder je kindje helpen leren samenspelen?

  • Laat je kindje met andere kinderen in contact komen
  • Benoem gevoelens, zodat je kindje kan leren om zich in te leven in gevoelens van anderen.
  • Geef complimenten aan je kindje wanneer hij iets samen doet of speelgoed deelt met een ander
  • Laat zelf het goede voorbeeld zien in contact met andere mensen.
  • Probeer eens om speelgoed om de beurt af te wisselen bij je kind en zijn vriendjes. Jij houdt hierbij de leiding. Stapsgewijs bouw je dan het vertrouwen op bij je kindje dat hij echt het speeltje ook weer terugkrijgt.
  • Wanneer er frustraties ontstaan bij het samen spelen kan je eerst kijken hoe je kindje dit zelf oplost. Zo kan hij het beste leren hoe hij met deze situaties om kan gaan. Grijp in als je ziet dat hij een ander kindje pijn doet of dat er teveel verdriet is.
  • Probeer eens bij je kindje te gaan zitten en het samen spel te begeleiden. Zo kan je het goede voorbeeld geven. Geef je kindje hier wel de ruimte in, maar met duidelijke grenzen.
  • Wanneer je kindje iets afpakt van een ander wees daar alert op en benoem vanaf het begin dat dit niet de bedoeling is en dat je ziet dat het kindje er verdrietig of boos om wordt. Je kindje moet leren dat zijn gedrag emoties uitlokt bij anderen.

Om je kindje nog meer te laten kennis maken met andere kinderen en meer te laten oefenen met samen spelen en sociale vaardigheden zoals op je beurt wachten, kun je ervoor kiezen om je kindje naar de peuterspeelzaal te brengen of naar een kinderdagverblijf.  Misschien verblijft je kindje al een paar dagen in de week in de kinderopvang in verband met opvang tijdens werkdagen. Je kindje is dan al gewend aan een groep kinderen om hem heen en leert in deze groep ook spelenderwijs nieuwe dingen op sociaal gebied. Maar wanneer dit niet het geval is is er de mogelijkheid om je kindje in te schrijven voor de peuterspeelzaal

Waarom  is het goed als je kindje naar een peuterspeelzaal gaat

Een peuterspeelzaal is bedoeld voor peuters om 1 a 2 dagdelen in de week gezellig te komen spelen. Je kindje leert omgaan met andere kinderen en volwassenen om hem heen en spelenderwijs leert je dreumes al veel dingen die hem kunnen helpen als voorbereiding op de basisschool. Bij sommige peuterspeelzalen is er een gericht programma opgesteld met activiteiten en boekjes die de kinderen op de belangrijkste ontwikkelingsgebieden helpen ontwikkelen. Dit noemen ze de vroeg- en voorschoolse educatie programma’s (VVE).  Elke gemeente heeft zijn eigen aanbod in peuterspeelzalen, sommige zijn al gekoppeld aan een basisschool in verband met de doorgaande leerlijn. Het is belangrijk om als ouder zelf eens langs te gaan en in gesprek te gaan met een groepsleider. Snuif de sfeer eens op en wanneer dit goed voelt kan je je kindje gaan inschrijven. De tarieven voor de peuterspeelzaal zijn hetzelfde als kosten voor de kinderopvang. Je kunt ook een toeslag voor aanvragen bij je gemeente.

Wat kun je doen

De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar. Het is belangrijk om nu alvast op zoek te gaan naar een geschikte peuterspeelzaal want er zijn vaak lange wachtlijsten. Je kan je er dus het beste nu alvast in verdiepen en je eventueel inschrijven bij één van de peuterspeelzalen bij jou in de buurt.

Meer informatie

Vind hier een peuterspeelzalen bij jou in jou buurt

Toeslag aanvragen

Belastingdienst/kinderopvangtoeslag