Lichaamstaal.
Weet jij wat je baby jou vertelt?

Met lichaamstaal wil je baby je iets duidelijk maken

Zolang je baby niet kan praten, is lichaamstaal de belangrijkste manier om contact te zoeken met de omgeving! Je baby beweegt bijvoorbeeld met zijn lichaam, maakt geluiden en oogcontact. Aan zijn gezicht kan je aflezen hoe hij zich voelt en wat hij wil en aan zijn lichaamstaal kun je het merken. Hoe beter je kijkt, hoe meer je ziet en hoe beter je kunt reageren op wat je baby nodig heeft.

Reageren op lichaamstaal versterkt jullie band

Het reageren op je baby’s lichaamstaal is belangrijk voor het ontstaan van een veilige band tussen jou en je baby! Als jij gevoelig reageert op wat je baby nodig heeft. Dit geeft een veilig gevoel. Het spoort je baby aan angst, verdriet en plezier te laten zien, omdat je baby weet dat het beschermd, getroost en geliefd zal worden door jou. Als jij positief reageert op zijn of haar signalen zal je baby dat gedrag herhalen. Je baby heeft namelijk gemerkt dat je de signalen opmerkt en de aandacht geeft die hij of zij nodig heeft!

Je baby herkent je (stem)
Je baby doet zijn ogen wijd open, doet een handje open, trekt zijn wenkbrauwen op en gaat met zijn beentjes trappelen.

Je baby wil aandacht van jou.
Je baby kijkt je aan, maakt geluidjes en lacht.

Je baby wil jou aandacht op iets richten
Je baby kijkt eerst naar jou en daarna naar een voorwerp. Hij kan dan bedoelen dat hij wil dat jij mee kijkt naar dit voorwerp. Benoem dan ook waar jij denkt dat je baby naar kijkt.

Je baby wil iets niet meer
Je baby sluit zijn ogen of kijkt naar de grond, draait met zijn hoofd weg of wordt drukker, maar richt zich niet meer op het speelgoed. Je baby doet dit niet om jou af te wijzen, maar omdat hij moe is en even niet meer kan communiceren. Het is belangrijk om dit ook te respecteren!

Je kunt met je baby oefenen om gesprekjes te voeren. Het versterkt jullie band en leert je baby uiteindelijk om te praten.

  • Praat altijd rustig en vriendelijk tegen je baby. Het is belangrijk dat je er ook vriendelijk bij kijkt. Je laat je baby dan weten ‘ik ben blij dat jij er bent’. Als jij rustig, vrolijk en ontspannen bent, wordt je baby ook rustig, vrolijk en ontspannen!
  • Je baby vindt het leuk als je met verschillende stemmetjes praat.
  • Je baby vindt het fijn als je met een hogere stem praat. ‘Babytaal’ is namelijk belangrijk tijdens het praten met je baby, vaak doen mensen dit al uit nature. Baby’s hebben meer interesse voor hogere tonen en zo herkennen en onthouden baby’s eerder de woorden. .
  • Benoem ook de naam van je baby in je gesprekken. Zo leert je baby zijn of haar eigen naam koppelen aan zichzelf.
  • Let op je eigen gezichtsuitdrukkingen. Voor je baby is het belangrijk om ze te leren herkennen.
  • Benoem wat jij zelf doet. Zo maak jij je eigen gedrag voorspelbaar voor je baby. Bijvoorbeeld: ‘Mama gaat nu een schone luier geven. Ga maar liggen, hier heb je een speeltje. Ik ga nu je broekje uit doen.’ Je baby begrijpt misschien nog niet wat je zegt, maar je stem stelt je baby gerust.

Jouw ervaring

  • Waarover praat jij met je baby?
  • Hoe reageert jouw baby als jij op zijn of haar geluiden reageert?
  • Hoe vind jij zelf het herkennen van signalen gaan?
  • Wat zou je anders willen?

4 stappen plan lichaamstaal herkennen

1

WAT MERK IK?
Bijvoorbeeld: Mijn baby geeft misschien signalen, maar ik vind het moeilijk om ze te herkennen.

2

WAT VOEL IK?
Bijvoorbeeld: Het geeft mij een vervelend gevoel, omdat ik moeilijk contact kan maken met mijn baby.

3

WAT HEB IK NODIG?
Bijvoorbeeld: Ik zou graag willen dat iemand mij helpt met het herkennen van de signalen.

 4

WAT KAN IK DOEN?
Bijvoorbeeld: advies vragen bij het centrum jeugd en gezin of vraag een andere ouder om hulp.