Samen aan de slag!
Samen aan de slag!

Je kind helpen bij het leren van alles wat te maken heeft met cijfers, meten, wegen, ruimte, vormen en tijd

Het stimuleren van de rekenontwikkeling is je kind op veel verschillende manieren in aanraking brengen met alles wat te maken heeft met cijfers, meten, wegen, ruimte, vormen en tijd. De rekenontwikkeling stimuleren draagt bij aan betere prestaties op school en bevordert de zelfstandigheid van je kind.

[read more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Reken is belangrijk voor je kind omdat het hiermee leert

 • Omgaan met geld en tijd
 • Hoeveelheden en afstanden inschatten
 • het in elkaar zetten en uit elkaar halen van voorwerpen of apparaten

Hoe doet school dit?

Er wordt op school op verschillende manieren aan de rekenontwikkeling gewerkt. De jongere kinderen leren rekenen door bijvoorbeeld in de kring te praten over meer, minder, groter en kleiner. De leerkracht doet bijvoorbeeld ook spelletjes met de kinderen waarbij kinderen leren voelen wat licht is en wat zwaar. De oudere kinderen leren optellen, aftrekken, keersommen, omgaan met geld, meters en centimeters. Als je hier meer over wil weten, kan je hierover met de leerkracht in gesprek gaan. Het is belangrijk om te weten dat niet iedere school op dezelfde manier werkt. Daarnaast leert ieder kind ook weer op zijn eigen manier en tempo. De leerkracht kan uitleg geven over de manier waarop hij/zij werkt met de kinderen aan de rekenontwikkeling en waarom hij/zij dit zo doet. Dit kunnen handige tips zijn voor thuis.

Wat kan je thuis doen?

Het is belangrijk dat je aansluit bij wat de kinderen leren op school. Dit geeft je kind duidelijkheid en zorgt ervoor dat de oefeningen niet te makkelijk of te moeilijk zijn. Door op deze manier te oefenen, doet je kind succeservaringen op wat het zelfvertrouwen van je kind kan vergroten. Dit kan je doen door bijvoorbeeld:

 • Je kind te laten oefenen met rekenen met behulp van stimulerende televisieprogramma’s, internetsites en apps voor de smartphone/tablet.
 • Je kind te laten oefenen met rekenen in dagelijkse situaties zoals het halen van boodschappen, tellen hoeveel appels er nog in de fruitschaal liggen etc.
 • Je kind te laten oefenen met rekenen aan de hand van materialen en spellen zoals ganzenbord en monopoly.
 • Je kind te belonen met goede resultaten en het oefenen met rekenen.
 • Aan de leerkracht te vragen hoe het gaat met rekenen op school

Handige websites

[/read]

Je kinderen laten kijken naar televisieprogramma’s kan positief zijn voor de rekenontwikkeling. Waarom is het belangrijk? Kinderen leren op verschillende manieren. Zij leren op school en thuis maar ook van de televisie. In sommige televisieprogramma’s wordt er bijvoorbeeld gevraagd om mee te denken en dingen te benoemen. In het televisieprogramma Dora wordt gevraagd aan de kinderen om mee te tellen en verschillende vormen zoals een driehoek of een cirkel te zoeken. Ook vergroten kinderen hun basiskennis doordat zij veel nieuwe informatie leren van educatieve televisieprogramma’s.

Hoe werkt school hier aan?

Op school wordt er ook regelmatig samen met de kinderen televisie gekeken om de kennis van de kinderen uit te breiden, maar ook om de rekenontwikkeling te stimuleren. Je kunt de leerkracht altijd vragen welke programma’s zij op school kijken en aanbevelen voor thuis.

Wat kan je thuis doen?

 • Kies in het overzicht leerzame televisieprogramma’s voor programma’s die kinderen aanmoedigen om mee te denken en te antwoorden.
 • Je kunt met je kind meekijken en hen laten nadenken over wat ze zien door vragen te stellen/erover te praten. Kinderen leren zo meer.
 • Maak samen met je kind duidelijke regels over wanneer en hoe lang je kind televisie mag kijken. Laat hem of haar bijvoorbeeld alleen bepaalde programma’s kijken. Kijk voor meer informatie over de richtlijnen voor beeldschermtijd (de tijd dat kinderen op de computer zitten en/of televisie kijken).
 • Je kunt hiervoor een tv-gids maken met je kind, waarop de programma’s staan die hij of zij mag zien (gebruik hierbij het schema met leerzame televisieprogramma’s).
 • Blijf consequent in het naleven van de gemaakte regels met je kind over het kijken naar de televisie.

Er zijn verschillende websites en apps waar de rekenontwikkeling van de kinderen spelenderwijs wordt gestimuleerd. Ook zijn er websites met leerzame filmpjes over bijvoorbeeld cijfers, meten, keersommen, geld, tijd of gewicht. Kinderen leren door spelletjes te spelen of video’s te kijken, waardoor ze het meestal ook heel leuk vinden om te oefenen met rekenen. Het is goed om te kijken of je kind om kan gaan met internet, smartphone of tablet en of de spellen bij de leeftijd passen.

 • Vanaf ongeveer 3 jaar kunnen kinderen met de computermuis klikken of met hun vinger op het scherm drukken
 • Vanaf ongeveer 6 jaar kunnen de kinderen zelfstandig op de computer of tablet. Maak hier wel afspraken over met je kind. Afspraken kunnen zijn: op welke websites mag je kind en hoelang?
 • Vanaf ongeveer 8 jaar kunnen kinderen het interessant vinden om lid te worden van een social media webpagina (bijvoorbeeld Facebook of Twitter). Praat hier goed over met je kind. Op mediasmarties.nl/voor-ouders/ staat meer informatie over de mediaontwikkeling van kinderen per leeftijd. Ook wordt uitgelegd welke spellen/activiteiten nog meer geschikt zijn voor kinderen.

Waarom is het belangrijk?

Kinderen kunnen ook op de computer, tablet of smartphone oefenen met rekenen. Het voordeel van oefenen op de computer is dat je kind en jij het zo vaak kunnen doen als je wilt en op een tijd die jou uitkomt. Daarnaast kan je kind op zijn/haar eigen niveau oefenen en vaak corrigeert de computer je kind.

Hoe werkt school hieraan?

Op school wordt er ook regelmatig gebruik gemaakt van de computer. Sommige scholen werken ook met educatieve websites zoals Squla of Ambrasoft. Kinderen krijgen dan de tijd van de leerkracht om op deze websites te oefenen met rekenen. Ook kan er thuis vaak gebruik gemaakt worden van deze websites met behulp met een persoonlijk account. Je kan bij de leerkracht navragen of op de website kijken of de school ook gebruik maakt van zulke websites. Ook kun je de leerkracht altijd vragen welke sites en apps er op school gebruikt worden en/of welke sites en apps zij aanbevelen voor thuis.

Wat kan je thuis doen?

 • Kijk samen met je kind welke spellen hij of zij speelt en help uw kind bij het downloaden of opzoeken van spellen.
 • Sla leerzame spellen op in favorieten op de computer zodat jullie ze makkelijk terug kunnen vinden.
 • Laat kinderen nadenken over wat ze zien door vragen te stellen/erover te praten. Kinderen leren zo meer.
 • Stimuleer je kind om naast spelletjes op de computer, smartphone of tablet ook andere dingen te gaan doen. Laat je kind ook buiten spelen of doe samen een (reken)spelletje.
 • Maak samen met je kind duidelijke regels over wanneer en hoe lang je kind op de computer, smartphone of tablet mag.

Thuis kan je samen met je kind oefenen met rekenen. Dit hoeft niet altijd achter de televisie, op de computer, met de tablet of op de telefoon. Het oefenen kan ook op leuke en simpele manieren, bijvoorbeeld: tellen hoeveel mandarijnen er in de fruitschaal liggen of uitrekenen hoeveel stukken pizza iedereen krijgt. Waarom is het belangrijk? Rekenen is een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven. Denk hierbij aan het betalen in een winkel, het meten van spullen of berekenen hoe ver het fietsen of auto rijden is. Door met je kind dagelijks te oefenen, zal je kind er ook plezier in hebben.

Hoe werkt school hieraan?

Er wordt op school gewerkt aan de rekenontwikkeling in dagelijkse situaties door de kinderen bijvoorbeeld instructies te geven om vooraan of achteraan in de rij te gaan staan. Ook als de kinderen onderweg zijn, kan de leerkracht bijvoorbeeld vragen om het aantal bomen te tellen die ze tegenkomen. Je kunt de leerkracht altijd vragen op welke manieren hij/zij gedurende de dag oefent met rekenen en/of wat hij/zij jou aanraadt om thuis te doen.

Wat kan je thuis doen?

Hieronder staan ideeën om te oefenen met rekenen in dagelijkse situaties:

 • Laat je kind de auto’s tellen die geparkeerd staan voor het huis.
  Ook kan je alleen de rode/blauwe/zwarte tellen.
 • Hoeveel stappen zet je kind naar de auto toe?
 • Hoeveel koeien staan er in de wei?
 • Over hoeveel dagen gaat je kind naar oma?
 • Laat je kind zelf betalen in de supermarkt.
 • Spaarpot met muntjes vullen en leeghalen om te tellen.
 • Geef regelmatig een tijdsduur aan, ook al is dit nog te moeilijk voor je kind. Dan krijgt je kind besef qua tijd. Voorbeeld: Over tien minuten gaan we naar buiten.
 • Meet en weeg je kind. Hoe zwaar is je kind en hoe lang? Is dat korter of langer dan papa/mama?
 • Laat je kind helpen in de keuken, met bijvoorbeeld koekjes bakken. Zo kan je kind dingen wegen.
 • Typ bijvoorbeeld in op YouTube: ‘Bert en Ernie – Ernie telt fruit.’

Je kunt de rekenontwikkeling ook spelenderwijs oefenen met je kind, aan de hand van spelletjes en materialen. Voor je kind voelt dit niet als oefenen maar als spelen! Waarom is het belangrijk? Rekenspelletjes kunnen heel simpel zijn. Door op een speelse wijze met je kind te oefenen, heeft je kind er plezier in en gaat hij/zij dit misschien vaker doen.

Hoe werkt school hieraan?

Op school wordt veel met ‘spelend leren’ gewerkt. Vooral in de kleuterklassen wordt de rekenontwikkeling gestimuleerd door liedjes te zingen, spelletjes in de kring en speelhoeken. Ook hangen er vaak getallenlijnen in de klas. In groep 3 en 4 werken kinderen volgens een rekenmethode (rekenboekjes en opdrachten), maar er is nog steeds veel aandacht voor spelend leren door verschillende (reken)spelletjes.

Wat kan je thuis doen?

Ideeën om thuis te oefenen met spellen en materialen zijn bijvoorbeeld:

 • Rekenspelletjes: Hierbij kan je denken aan Domino, Mens-erger-je-niet en Ganzenbord.
 • Liedjes zingen: Door het zingen van de kinderliedjes leert je kind tellen. Dit zijn bijvoorbeeld liedjes als: 1,2,3,4 hoedje van papier.
 • Prentenboeken: In prentenboeken wordt veel geteld en staan veel cijfers. Door met je kind dit te lezen, zal je kind cijfers herkennen.
 • Praatplaten: Op praatplaten is veel te zien waar over gesproken kan worden. Laat kinderen bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel kinderen er op de afbeeldingen te zien zijn en hoeveel volwassenen. Als je op google bij afbeeldingen ‘praatplaten’ intypt kunt je verschillende voorbeelden vinden van praatplaten.
 • Maak zelf een rekenkleurplaat: Je kunt dit zelf maken door een kleurplaat uit te printen en daar getallen of sommetjes in te zetten. Door ernaast een overzicht te maken welke kleur welk cijfer krijgt, kan je kind het inkleuren.
 • Vraag aan de leerkracht wat oefeningen of sommen op het niveau van je kind zijn.

Belonen is op een positieve manier aandacht geven aan het gedrag van je kind. Door het gedrag van je kind te belonen, laat je merken dat je kind het goed heeft gedaan. Als je kind bijvoorbeeld zelfstandig bezig is met cijfers (tellen, sommen maken) of een leerzame app gebruikt, kan jij je kind belonen voor het bezig zijn met rekenen. Belonen zorgt ervoor dat:

 • Je kind blijft oefenen met rekenen en zijn of haar best blijft doen.
 • Je kind zich fijn voelt tijdens het oefenen met rekenen.
 • Het vergroot het zelfvertrouwen van je kind.
 • Er een fijne sfeer thuis en een goede relatie met je kind ontstaat.

Hoe doet school dit?

 • De leerkracht geeft kinderen complimenten als zij hun best doen.
 • De leerkracht geeft extra complimenten als hij/zij weet dat een kind rekenen lastig vindt.

Je kunt de leerkracht vragen hoe hij/zij beloont voor inzet en prestaties voor rekenen of andere vaardigheden.

Wat kan je thuis doen?

Maak een beloningssysteem voor je kind om te oefenen met rekenen. Bedenk een passende beloning, waar er bijvoorbeeld weer met rekenen geoefend kan worden (bijvoorbeeld na vijf keer oefenen met rekenen gaan we een spelletje doen of samen koken). Complimenteer je kind ook als hij/zij vragen stelt over cijfers, tellen, sommen, etc. Bijvoorbeeld: ‘’Wat kan jij goed tellen, zie je ook hoeveel groene auto’s er zijn?’’. Om de beloningen bij te houden kun je de beloningskaart gebruiken.

Als het goed is heb je heel veel kunnen lezen over en geoefend met de rekenontwikkeling. Het document evalueren rekenontwikkeling helpt je om na te gaan hoe dit is gegaan en wat wil je nog wilt bereiken. Het is namelijk belangrijk om te blijven oefenen om je deze vaardigheid eigen te maken en te kunnen volhouden in de toekomst.

Wat kan nog meer helpen om het vol te houden?

 • Je contacten vragen om je te helpen herinneren aan de afspraken die jij met jezelf hebt gemaakt.
 • Een herinnering voor jezelf instellen of ergens ophangen.

Heb je nog vragen of wil je hierbij meer hulp?

 • Zoek op internet naar meer informatie.
 • Of zoek naar andere organisaties waar je terecht kunt, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij jou in de buurt.

Hulpmiddelen

Met de beloningskaart kun je je kind belonen als hij of zij op een goede manier met zijn emoties is omgegaan. Dit doe je door bijvoorbeeld een sticker of een stempel te plaatsen in het hokje op de kaart. Als de kaart vol is kan je kind een grotere beloning krijgen, bijvoorbeeld samen een spelletje doen of iets later naar bed. De beloningsdobbelsteen is een leuke oplossing om een beloning te kiezen. Door op de beloningskaart de afspraken te schrijven en deze iedere dag te herhalen wordt je kind telkens herinnert aan het afgesproken gedrag. Op internet kun je ook veel andere beloningskaarten vinden door in de zoekmachine het woord “beloningskaarten” in te typen.

Het ontwikkelschema rekenen geeft inzicht op de rekenvaardigheden je kind op welke leeftijd moet beheersen.

Een handige richtlijn die aangeeft hoeveel beeldtijd op welke leeftijd verstandig is.

Een handig overzicht met leerzame TV progmamma’s waar je samen met je kind naar kan kijken.

Maak samen met uw kind een eigen tv gids. De lijst met leerzame televisieprogramma’s kan jullie hierbij helpen. Zoek bijvoorbeeld samen op internet na wanneer de programma’s op tv zijn en schrijf deze op jullie tv gids.