Iets weten? Vraag het aan de leerkracht!
Iets weten? Vraag het aan de leerkracht!

Het uitwisselen van informatie met de leerkracht over hoe het op school en thuis gaat

Met het onderhouden van contact met de school van je kind worden alle vormen van contact tussen jou en de leerkracht bedoeld, over hoe hoe het met je kind op school gaat. Samenwerken met de school zorgt voor betere schoolprestaties (hogere cijfers) en meer plezier in leren bij kinderen. Aan de ene kant kun jij met de informatie van de school je kind thuis beter met school helpen, aan de andere kant kan de leerkracht met de informatie van jou over de ontwikkelingen thuis je kind beter ondersteunen op school.

[read more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Hoe doet school dit?

Scholen werken aan het contact met ouders door hiervoor vaste momenten te organiseren, zoals ouderavonden, kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar en natuurlijk rapportgesprekken. Ook worden op veel scholen in de ouderkamer bijeenkomsten voor ouders georganiseerd waarmee je meer op de hoogte kunt blijven van wat er op school gebeurt. Daarnaast mag je van de leerkracht verwachten dat hij/zij contact met je opneemt wanneer…

 • …er zich bijzondere gebeurtenissen hebben afgespeeld op school
 • …de leerkracht zich zorgen maakt over hoe het met je kind gaat
 • …de leerkracht zich zorgen maakt om de prestaties, de inzet of het gedrag van uw kind

Vraag aan de leerkracht welke momenten er voor jou als ouder worden georganiseerd, kijk op de website van de school of in de schoolinformatiegids.

Wat kan jij doen?

 • Aanwezig bent bij belangrijke momenten op school zoals ouderavonden of rapportgesprekken of op een andere manier op de hoogte blijft.
 • Op de hoogte bent van het huidige en verwachte schoolniveau van je kind.
 • Met de leerkracht bespreekt hoe het thuis en op school met je kind gaat.

Handige websites

[/read]

Vanuit school worden informatieavonden, ouderochtenden, rapportgesprekken, kennismakingsgesprekken en varianten hierop georganiseerd. Vaak wordt op deze momenten belangrijke informatie gegeven over de leerstof dit jaar, de regels van de school en de verwachtingen die school van je kind en van je heeft. Als je bij deze momenten aanwezig bent, krijg je een goed beeld van waar ze op school mee bezig zijn. Hier kan je gericht naar vragen bij je kind. Ook zie je direct de leerkracht(en) van je kind.

Hoe werkt school hieraan?

De school maakt een jaarkalender waarop zij deze vaste momenten inplannen. Kijk op de website van de school of in de schoolgids. Hierin bevindt zich vaak een jaarkalender. Je kunt ook de leerkracht vragen naar informatieavonden en rapportgesprekken.

Wat kan je doen?

Het is voor de leerkracht het prettigst als je bij deze momenten aanwezig kunt zijn, maar als je verhinderd bent kan je een andere manier zoeken om op de hoogte te blijven; een aparte afspraak met de leerkracht of met hem of haar bellen of e-mailen.

Het huidige niveau is het niveau wat je kind nu heeft, dus wat je kind op dit moment weet en kan. Dit wordt op school gemeten met toetsen. Het verwachte niveau is het niveau wat op dit moment op school verwacht wordt van je kind. Dit kan hoger of lager zijn dan wat je kind nu al weet en kan. Met andere woorden: je kind kan qua niveau voorlopen of achterlopen. Om over te gaan naar een volgende groep moet je kind op alle vakken voldoende mee kunnen komen, dus ongeveer aan het verwachte niveau voldoen. Wanneer je tijdens het jaar goed op de hoogte bent van het niveau van je kind, kan je hier thuis beter bij aansluiten. Je oefent dan niet op een te hoog of te laag niveau, waardoor je kind meer zal kunnen leren en ook voldoende zelfvertrouwen kan ontwikkelen en meer plezier heeft in leren. Zo kan je er, samen met de leerkracht, voor zorgen dat het beter gaat met je kind op school.

Wat kan je hier samen met school aan doen?

Op de pagina’s leerhouding, taalontwikkeling, rekenontwikkeling en fijne motoriek kan je verschillende ontwikkelingsschema’s terugvinden waarin staat wat je kind leert op school per gebied . Dit is dus het niveau wat verwacht wordt. In het rapport van je kind kan je zien welk niveau je kind nu heeft op de onderdelen. Het is goed om hier met de leerkracht van je kind over te praten en er zo bijvoorbeeld voor te zorgen dat je goed begrijpt wat de scores betekenen. Per school kan het verschillen wat er verwacht wordt en de leerkracht kan je vertellen of je kind nu op dit niveau is of voorloopt/achterloopt. De school bespreekt de ontwikkelingen van je kind tijdens vaste contactmomenten, zoals de rapportbespreking.

Tijdens de rapportbespreking

 • Ga je in gesprek met de leerkracht over de resultaten die je kind behaalt.
 • Kan de leerkracht vertellen waar je kind erg goed in is en waar je kind moeite mee heeft.
 • Kan de leerkracht je meer vertellen over wat hij/zij van je kind dit schooljaar verwacht.
 • Kan je bespreken hoe het verder gaat met je kind op school en thuis.
 • Kan je vragen stellen aan de leerkracht.

Je hoeft overigens niet te wachten tot het rapportgesprek om over de voortgang of over hoe het met je kind gaat te praten. Dit kan je ook tussendoor aan de leerkracht vragen, zodat je weet waar je thuis nog (meer) mee kunt oefenen. Dit kan je bijvoorbeeld doen wanneer je je kind van school ophaalt. Je kunt dan ook vragen op welke manieren je (nog meer) kunt oefenen.

Wanneer er thuis iets heftigs gebeurt of er een grote verandering plaatsvindt, kan dit effect hebben op de schoolprestaties van een kind of op bijvoorbeeld de stemming of concentratie op school. Denk bijvoorbeeld aan een huisdier dat overlijdt, een (ernstig) ziek familielid of een verhuizing. Dit kan een verdrietige gebeurtenis zijn voor een kind en veel impact hebben. Andersom geldt dit uiteraard ook. Wanneer er iets heftigs gebeurt op school, kan dit veel effect hebben op je kind thuis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (tijdelijke) verandering van leerkracht, een verandering in het schoolrooster of een ernstig ziek klasgenootje. Je kind kan hier verdrietig of angstig van worden. Met de voortgang wordt bedoeld of je kind voldoende vooruit gaat op school.

Waarom is het belangrijk?

 • Het is goed wanneer de leerkracht op de hoogte is van belangrijke zaken die thuis spelen. Zo kan de leerkracht hier rekening mee houden en weet de leerkracht waardoor het komt wanneer een kind bijvoorbeeld emotioneel is. Doordat de leerkracht hier dan beter op af kan stemmen, kan zo veel mogelijk voorkomen worden dat het gevolgen heeft voor de prestaties van je kind.
 • Daarnaast is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de belangrijke dingen op school, zodat je je kind hiernaar kunt vragen, weet waar bepaalde emoties vandaan kunnen komen en je kind hierbij kunt steunen door erover te praten.
 • Op de hoogte zijn van de voortgang van je kind.
 • Door alleen al interesse te tonen in hoe het op school gaat en wat je kind gedaan heeft en hiervoor positieve aandacht te geven (complimenten), werk je al aan betere schoolprestaties.

Wat kan je hier samen met school aan doen?

Het is goed om hier in het begin van het jaar al over te praten en afspraken te maken met de leerkracht. Je vindt in deze map een aantal hulpmiddelen die hierbij van pas kunnen komen:

Iets vragen aan de leerkracht van je kind is niet altijd even makkelijk. Het kan helpen om hier eerst eens thuis rustig mee te oefenen met iemand uit je omgeving. Zo kan je oefenen met wat je kunt zeggen en op welke manier (uw houding). Hiervoor kan je onderstaande voorbeelden gebruiken of je kunt oefenen met een eigen situatie die nu bij jou speelt.

Voorbeeldsituatie 1

Je zoon komt thuis met flinke schaafwonden op beide knieën. Hij vertelt te zijn geduwd door een jongen uit groep 8. Je zoon zit in groep 4 en vertelt regelmatig dat hij wordt gepest door jongens uit groep 8. Je hebt het gevoel dat er vanuit school niets aan wordt gedaan en dat de leerkracht van je zoon niks in de gaten heeft.
Tip: In deze situatie gaat het om je kind dat pijn heeft en misschien wordt gepest. Het is logisch dat je hier boos om kunt worden. Je wilt ten slotte dat het goed gaat met je kind. Probeer voordat je contact opneemt met de leerkracht rustig te worden. Informeer bij de leerkracht van je kind wat hij/zij weet en vertel vervolgens wat jij hebt gehoord.

Voorbeeldsituatie 2

Op vrijdagmiddag hebben jullie de bruiloft van je zus. De bruiloft begint om 12 uur. Je dochter heeft tot 15.30 uur school die dag. Je wilt toestemming voor verlof vragen aan de school, zodat je dochter bij de bruiloft aanwezig kan zijn.
Tip: Communicatie bestaat uit verbale en non-verbale communicatie. Met verbale communicatie bedoelen we de boodschap die je over brengt, de woorden die je gebruikt. Met non-verbale communicatie bedoelen wij je houding en gebaren, je manier van praten en de manier waarop je over komt. Probeer op beide aspecten te letten bij het oefenen.

Voorbeeldsituatie 3

Je zoon komt thuis met zijn rapport. Je had een goed rapport verwacht, omdat je zoon vertelde dat het goed gaat op school. Je ziet dat je zoon voor vier vakken een onvoldoende heeft. Je zoon geeft aan dat hij er niet over wil praten. Je bent benieuwd waarom hij deze onvoldoendes heeft.
Tip: Aan je tegenspeler in het rollenspel kan je vragen hoe jij overkomt tijdens het oefenen. Met deze feedback kan je vervolgens dingen anders doen of juist hetzelfde blijven doen.

Voorbeeldsituatie 4

Je hebt een informatiebrief gekregen van de school van je dochter. Zij gaat met haar klas binnenkort op schoolreisje. Je begrijpt niet precies wat er in de brief beschreven staat wat betreft de financiële bijdrage.
Tip: Aan je tegenspeler in het rollenspel kan je vragen hoe jij overkomt tijdens het oefenen. Met deze feedback kan je vervolgens dingen anders doen of juist hetzelfde blijven doen.

Leergierigheid stimuleren betekent dat je nieuwsgierigheid vergroot en behoudt. Dus ook als je het antwoord weet, kan je je kind stimuleren zelf het antwoord te ontdekken. Door samen op zoek te gaan, laat je jouw kind merken dat je het belangrijk vindt dat je kind antwoorden vindt op zijn of haar vragen. Je kind leert hoe hij/zij aan antwoorden kan komen en leert dat het stellen van vragen goed is. Dit is ook belangrijk voor op school. De antwoorden zal hij/zij ook beter onthouden omdat ze zelf gevonden zijn.

Hoe doet school dit?

Ook op school worden kinderen aangemoedigd zelf antwoorden te vinden. Zij krijgen hiervoor opdrachtjes en complimenten als zij de antwoorden hebben gevonden. De leerkracht laat de kinderen zoeken naar antwoorden in de bibliotheek, in de lesstof, op internet of door anderen vragen te stellen. Je kunt de leerkracht vragen hoe hij/zij omgaat met vragen van de kinderen en welke informatiebronnen op school gebruikt worden.

Wat kun je thuis doen?

Soms stellen kinderen erg veel vragen. Dit kan vermoeiend zijn, waardoor je geneigd kunt zijn dit af te kappen. De kunst is toch de nieuwsgierigheid van de kinderen te behouden en hen aan te moedigen zelf antwoorden te vinden op hun vragen. Hiervoor kunt u een abonnement bij de bibliotheek afsluiten. U kunt bij de bibliotheek informatieboekjes lenen. Laat je kind zelf het onderwerp kiezen. Als kinderen iets leuk vinden, leren zij het sneller. Het is dus niet erg als je iets niet weet. Veel kinderen vinden het leuk om samen te ontdekken en hier leren zij zelfs meer van dan wanneer je het antwoord direct geeft. Je kunt daarom soms ook doen alsof je iets niet weet, zodat je kind dit (met jou ) op kan zoeken.

Als je je kind beloont voor leergierigheid, laat je door middel van een compliment, sticker of op een andere manier blijken dat je blij bent met het gedrag dat je kind laat zien. Je kind wilt graag dat je trots op hem of haar bent. Als je laat blijken dat je blij bent met het gedrag zal je kind dit waarschijnlijk vaker laten zien. Als je blij bent met een leergierige houding leert je kind dat het stellen van vragen en het zelf zoeken van antwoorden iets goeds is. Je kind zal dit blijven doen, wat van pas komt bij het leren op school.

Hoe doet school dit?

School beloont een leergierige houding ook. Vaak krijgen de kinderen een compliment, krul of sticker. Soms mogen kinderen die het antwoord weten dit vertellen aan kinderen die het antwoord nog niet weten. Zo helpen zij andere kinderen, wat hen een goed gevoel en zelfvertrouwen geeft. De leerkracht van je kind weet precies op welke manieren hij/zij de kinderen beloont en hij/zij de leergierigheid stimuleert. Dit kan je gericht vragen aan de leerkracht, ook als je tips wilt voor thuis.

Wat kan je thuis doen?

Je kunt thuis leergierigheid belonen door de vragen van je kind serieus te nemen en je kind te stimuleren op zoek te gaan naar antwoorden. Je kunt je kind een complimentje maken, een aai over de bol geven, een kus of een knuffel geven om te laten merken dat je blij bent met zijn of haar leergierige houding. Ook kan je de beloningskaart inzetten.

Als het goed is heb je heel veel kunnen lezen over en geoefend met contact hebben met school. Het document evalueren contact met school helpt je om na te gaan hoe dit is gegaan en wat wil je nog wilt bereiken. Het is namelijk belangrijk om te blijven oefenen met contact hebben met school om je deze vaardigheid eigen te maken en te kunnen volhouden in de toekomst.

Wat kan nog meer helpen om het vol te houden?

 • Je contacten vragen om je te helpen herinneren aan de afspraken die jij met jezelf hebt gemaakt.
 • Een herinnering voor jezelf instellen of ergens ophangen.

Heb je nog vragen of wil je hierbij meer hulp?

 • Zoek op internet naar meer informatie.
 • Of zoek naar andere organisaties waar je terecht kunt, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij jou in de buurt.

Hulpmiddelen

Met de beloningskaart kun je je kind belonen als hij of zij op een goede manier met zijn emoties is omgegaan. Dit doe je door bijvoorbeeld een sticker of een stempel te plaatsen in het hokje op de kaart. Als de kaart vol is kan je kind een grotere beloning krijgen, bijvoorbeeld samen een spelletje doen of iets later naar bed. De beloningsdobbelsteen is een leuke oplossing om een beloning te kiezen. Door op de beloningskaart de afspraken te schrijven en deze iedere dag te herhalen wordt je kind telkens herinnert aan het afgesproken gedrag. Op internet kun je ook veel andere beloningskaarten vinden door in de zoekmachine het woord “beloningskaarten” in te typen.

De heen en weer kaart is een kaart die door jou en de leerkracht van je kind wordt ingevuld. Op deze kaart kunnen bijzonderheden worden geschreven. Bijvoorbeeld wanneer je kind goed zijn/haar best heeft gedaan op school, of wanneer je kind moeite had met bepaalde taken op school, of zich niet zo goed voelde. Ook kan hier op worden geschreven wanneer er bepaalde afspraken zijn gemaakt met je kind door de leerkracht of door jou zelf. Je kunt hiervoor ook een schriftje gebruiken als jij en de leerkracht dat handiger vinden.

Het overzicht voorbereiden gesprek op school is een handig overzicht om een gesprek voor te bereiden.

Het overzicht afspraken samenwerking school is een handig overzicht om doelen die je samen met de school wil bereiken vast te leggen.