Is jouw kind benieuwd naar nieuwe dingen?
Is jouw kind benieuwd naar nieuwe dingen?

Je kind helpen om zijn/haar leerhouding te verbeteren

De leerhouding is de aandacht en belangstelling die je kind heeft voor de leerstof. Een goede leerhouding houdt in dat kinderen zich op de leerstof kunnen concentreren en zij hier nieuwsgierig naar zijn. Het stimuleren hiervan betekent dat je je kind motiveert en hierin ondersteunt en aanmoedigt.

[read more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Waarom is het belangrijk?

Een goede leerhouding is belangrijk voor alle vakken gedurende de hele schoolperiode en draagt bij aan betere resultaten:

 • Je kind neemt de leerstof beter in zich op
 • Je kind heeft meer plezier in leren

Hoe doet school dit?

De leerkracht houdt rekening met de ontwikkeling van de concentratie en beloont een goede concentratie. Daarnaast wil de leerkracht de leergierigheid van de kinderen vergroten door hen nieuwsgierig te maken. Je kunt de leerkracht altijd vragen wat hij/zij doet om de leerhouding te bevorderen en wat je thuis zou kunnen doen om hieraan bij te dragen.

Wat kun je thuis doen?

Vanuit huis kan je helpen om de leerhouding te stimuleren door:

 • De concentratie te oefenen in dagelijkse situaties
 • De concentratie te oefenen aan de hand van spellen en materialen
 • Je kind te belonen voor diens concentratie
 • De leergierigheid van je kind te stimuleren door vragen te stellen tijdens dagelijkse situaties en spellen/activiteiten met je kind te doen
 • De leergierigheid van je kind te stimuleren door samen op zoek te gaan naar antwoorden op vragen van je kind.
 • Je kind te belonen voor het stellen van vragen en het zoeken naar antwoorden.

Handige websites

Op deze websites zijn er verschillende onderwerpen te vinden waar je kind interesse in kan hebben. Je kunt hier samen met je kind op zoek gaan naar antwoorden of informatie om de leergierigheid te stimuleren.

[/read]

De ontwikkeling van concentratie

De leerhouding van je kind hangt nauw samen met de tijd dat je kind zich kan concentreren. De tijd die een kind zich kan concentreren neemt toe met de leeftijd. Dit kun je stimuleren. Hoe lang en hoe goed een kind zich kan concentreren hangt ook af van de taak die het kind krijgt en of hij/zij dit leuk vindt. Kleuters kunnen lang bezig zijn met hun eigen spel, maar wanneer ze een bepaalde taak moeten doen is hun concentratie vaak veel korter.

• Kinderen van 6 jaar kunnen zich ongeveer 10 minuten concentreren op een taak.
• Kinderen van 10 jaar kunnen zich ongeveer 20 minuten concentreren op een taak.

[read more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Het vergroten van de concentratie spanningsboog vraagt veel oefening van de kinderen omdat zij dit nog moeten leren. Hierdoor begint de leerkracht in groep 1 al met oefenen. Langzaam moeten de kinderen zich steeds beter kunnen concentreren en wordt er van hen een actieve leerhouding verwacht. Hierbij hanteert de school de volgende uitgangspunten:

• In elke groep is een goede leerhouding op school belangrijk.
• De leerkracht verwacht van je kind dat hij/zij zich kan concentreren in de klas, maar ook dat je kind laat zien dat hij/zij graag wil leren.
• Concentratie en leergierigheid vormen de basis voor het leren bij alle vakken op school.

[/read]

De concentratie kan geoefend worden gedurende de dag, dus niet alleen tijdens het oefenen van schoolwerk. Ook kan je de concentratie stimuleren door structuur te bieden en een rustige omgeving te creëren voor je kind. Daarnaast kan je de concentratie oefenen door bijvoorbeeld het geven van kleine opdrachtjes tussendoor waarbij je kind goed moet luisteren.

Waarom concentratie oefenen belangrijk?

Concentratie is belangrijk voor je kind om taken af te maken, lesstof te begrijpen en instructies te krijgen en opvolgen. Het oefenen hiervan helpt de concentratie te vergroten. Door dit in dagelijkse situaties te doen leert je kind zich op elk moment van de dag te concentreren als dat nodig is en kan je dit tussen je andere bezigheden doen.

Hoe doet school dit?

De ontwikkeling van de concentratie wordt door de leerkrachten gestimuleerd door zelfstandig werken af te wisselen met instructie of leuke activiteiten en pauzes waarin kinderen buiten kunnen spelen. Daarnaast dragen rust en voorspelbaarheid bij aan een goede concentratie:

 • Leerkrachten zorgen voor een rustige plek in de klas voor het kind
 • Leerkrachten zorgen voor een rustige omgeving
 • Leerkrachten zorgen voor ontspanning, beweging of plezier tussendoor
 • In de klas is er een duidelijke dagindeling. Kinderen weten wanneer en wat ze precies moeten doen
 • In de klas gelden duidelijke regels

Als je hier meer over wilt weten kan je hierover met de leerkracht in gesprek gaan. De leerkracht kan uitleg geven over concentratie in de klas. De leerkracht kent je kind goed en kan ook tips geven voor thuis.

Wat kun je thuis doen om de concentratie te stimuleren?

 • Door thuis structuur te bieden en duidelijke grenzen te stellen kan je kind er op school makkelijker mee omgaan.
 • Niet te veel keuze te bieden in speelgoed als ze vrij mogen spelen. Dit zorgt er voor dat kinderen overzicht houden en zich makkelijker kunnen concentreren op één ding.
 • Televisie, radio en muziek zo veel mogelijk uit te zetten. Vooral bij het maken van schoolwerk of andere (leerzame) activiteiten waar concentratie voor nodig is.
 • Taken te geven waarbij ze geconcentreerd moeten zijn. Bijvoorbeeld: (huiswerk-) opdrachten, taken in het huishouden zoals bij het koken helpen of een boodschappenlijstje schrijven.
 • Voldoende slaap en rust (op tijd naar bed).
 • Je kind laten ontbijten. Dit geeft je kind energie om zich te concentreren op school.
 • In dagelijkse situaties de concentratie te stimuleren door bijvoorbeeld tijdens het koken kleine taken te geven: ‘’Wil jij voor mij eerst de melk pakken, dan de boter en daarna de suiker?’’.
 • Van tevoren af te spreken hoe lang je kind bezig mag/moet zijn met een taak. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Je mag nu een half uur taalspelletjes op de computer doen, daarna gaan we eten”. Laat ook op de klok zien hoe lang dit is als uw kind niet kan klokkijken

Je kan de concentratie bevorderen met bepaalde spellen en materialen. Deze vragen van je kind dat hij/zij goed de aandacht erbij kan houden.

Waarom is het belangrijk?

Concentratie is belangrijk voor je kind om taken af te maken, lesstof te begrijpen en instructies te krijgen en opvolgen. Het oefenen hiervan helpt de concentratie te vergroten. Door dit met spellen en materialen te doen, ervaart je kind het als leuk en leert dit spelenderwijs.

Hoe doet school dit?

Op school zijn er veel spellen en materialen die van de kinderen vragen dat zij zich extra concentreren. Vooral in groep 1 en 2 is er veel educatief materiaal wat de concentratie van de kinderen bevordert. Je kan altijd aan de leerkracht vragen welke spellen en materialen hij/zij aanraadt om de concentratie van je kind te bevorderen.

Wat kan je thuis doen?

Je kan samen met je kind verschillende spelletjes doen die helpen om de concentratie te vergroten. Spelletjes en activiteiten die goed zijn voor de concentratie zijn bijvoorbeeld:

 • Memory
 • ‘Ik ga op reis en neem mee..’
 • Zoek de verschillen
 • Raadsels
 • Voorwerpen onder een doek leggen en laten voelen wat het is
 • Een tekenopdracht waarbij je informatie geeft. Bijvoorbeeld “Teken een boom, naast de boom staat een huis en teken aan de andere kant van het huis een bloem’’.

Je kind belonen voor concentratie betekent dat je je kind een complimentje geeft of op een andere manier laat blijken dat je kind goed gedrag vertoont als hij/zij zich concentreert. Kinderen vinden het fijn als ze complimentjes krijgen. Als je kind bijvoorbeeld hoort dat hij/zij goed geconcentreerd aan het werk is, zal je kind waarschijnlijk de volgende keer ook meer zijn best doen.

Hoe doet school dit?

Op school krijgen kinderen ook een complimentje, sticker of krul als zij zich goed concentreren. De leerkracht benoemt soms ook het gedrag als goed voorbeeld naar andere kinderen. Je kan de leerkracht vragen hoe hij/zij concentratie beloont. Als je deze manier van belonen thuis toepast, is het voor je kind hetzelfde en daardoor duidelijk.

Wat kunt u thuis doen?

 • Geef je kind complimenten voor inzet. Het resultaat is niet altijd belangrijk, inzet wel. Resultaten zullen wanneer je kind zijn/haar best doet waarschijnlijk uiteindelijk ook beter worden.
 • Vertel ook waarom je een compliment geeft.
 • Gebruik de beloningskaart op deze pagina.

Leergierig zijn betekent dat je graag wilt leren. Deze leergierigheid kunt u stimuleren door nieuwsgierigheid op te wekken bij uw kind. Dit kan door vragen te stellen gedurende de dag waarop je kind het antwoord gaat zoeken of door spellen en activiteiten te doen die erop gericht zijn de leergierigheid te vergroten. Leergierige kinderen zijn nieuwsgierig naar dingen en stellen vragen (bijvoorbeeld “Waar komt dat vandaan?” of “Wat betekent...”). Zij vinden leren leuk en dit helpt bij het behalen van goede resultaten.

Hoe stimuleert de school leergierigheid?

 • De leerkracht laat kinderen veel nadenken.
 • De leerkracht laat kinderen zelf antwoorden opzoeken.
 • De leerkracht laat kinderen veel vragen stellen.
 • Je kunt de leerkracht vragen hoe hij/zij de leergierigheid stimuleert en of hij/zij nog tips heeft voor jou. Misschien zijn er spellen en materialen die je thuis ook kunt inzetten.

Wat kun je thuis doen?

Met verschillende (simpele) activiteiten kan je de leergierigheid van je kind stimuleren.

 • Stel vragen die je kind laten nadenken als hij/zij een verhaal aan het vertellen is, bijvoorbeeld: “Hoe denk je dat dat komt?”, “Wat denk jij dat dat woord betekent?” of “Waar zouden we dat kunnen opzoeken?”.
 • Als je kind bijvoorbeeld auto’s leuk vindt, kan je met hem of haar op zoek gaan naar welke merken auto’s er allemaal zijn of hoe auto’s gemaakt worden.
 • Als je kind (of jij) de betekenis van een woord niet weet, kan je dit samen opzoeken in het woordenboek of op internet of er informatie over zoeken in de bibliotheek.
 • Als jullie buiten lopen zien jullie veel dingen, hier kan je allerlei vragen over stellen en samen over praten.

Leergierigheid stimuleren betekent dat je nieuwsgierigheid vergroot en behoudt. Dus ook als je het antwoord weet, kan je je kind stimuleren zelf het antwoord te ontdekken. Door samen op zoek te gaan, laat je jouw kind merken dat je het belangrijk vindt dat je kind antwoorden vindt op zijn of haar vragen. Je kind leert hoe hij/zij aan antwoorden kan komen en leert dat het stellen van vragen goed is. Dit is ook belangrijk voor op school. De antwoorden zal hij/zij ook beter onthouden omdat ze zelf gevonden zijn.

Hoe doet school dit?

Ook op school worden kinderen aangemoedigd zelf antwoorden te vinden. Zij krijgen hiervoor opdrachtjes en complimenten als zij de antwoorden hebben gevonden. De leerkracht laat de kinderen zoeken naar antwoorden in de bibliotheek, in de lesstof, op internet of door anderen vragen te stellen. Je kunt de leerkracht vragen hoe hij/zij omgaat met vragen van de kinderen en welke informatiebronnen op school gebruikt worden.

Wat kun je thuis doen?

Soms stellen kinderen erg veel vragen. Dit kan vermoeiend zijn, waardoor je geneigd kunt zijn dit af te kappen. De kunst is toch de nieuwsgierigheid van de kinderen te behouden en hen aan te moedigen zelf antwoorden te vinden op hun vragen. Hiervoor kunt u een abonnement bij de bibliotheek afsluiten. U kunt bij de bibliotheek informatieboekjes lenen. Laat je kind zelf het onderwerp kiezen. Als kinderen iets leuk vinden, leren zij het sneller. Het is dus niet erg als je iets niet weet. Veel kinderen vinden het leuk om samen te ontdekken en hier leren zij zelfs meer van dan wanneer je het antwoord direct geeft. Je kunt daarom soms ook doen alsof je iets niet weet, zodat je kind dit (met jou ) op kan zoeken.

Als je je kind beloont voor leergierigheid, laat je door middel van een compliment, sticker of op een andere manier blijken dat je blij bent met het gedrag dat je kind laat zien. Je kind wilt graag dat je trots op hem of haar bent. Als je laat blijken dat je blij bent met het gedrag zal je kind dit waarschijnlijk vaker laten zien. Als je blij bent met een leergierige houding leert je kind dat het stellen van vragen en het zelf zoeken van antwoorden iets goeds is. Je kind zal dit blijven doen, wat van pas komt bij het leren op school.

Hoe doet school dit?

School beloont een leergierige houding ook. Vaak krijgen de kinderen een compliment, krul of sticker. Soms mogen kinderen die het antwoord weten dit vertellen aan kinderen die het antwoord nog niet weten. Zo helpen zij andere kinderen, wat hen een goed gevoel en zelfvertrouwen geeft. De leerkracht van je kind weet precies op welke manieren hij/zij de kinderen beloont en hij/zij de leergierigheid stimuleert. Dit kan je gericht vragen aan de leerkracht, ook als je tips wilt voor thuis.

Wat kan je thuis doen?

Je kunt thuis leergierigheid belonen door de vragen van je kind serieus te nemen en je kind te stimuleren op zoek te gaan naar antwoorden. Je kunt je kind een complimentje maken, een aai over de bol geven, een kus of een knuffel geven om te laten merken dat je blij bent met zijn of haar leergierige houding. Ook kan je de beloningskaart inzetten.

Als het goed is heb je heel veel kunnen lezen over en geoefend met de leerhouding van je kind. Het document evalueren leerhouding helpt je om na te gaan hoe dit is gegaan en wat wil je nog wilt bereiken. Het is namelijk belangrijk om te blijven oefenen om je deze vaardigheid eigen te maken en te kunnen volhouden in de toekomst.

Wat kan nog meer helpen om het vol te houden?

 • Je contacten vragen om je te helpen herinneren aan de afspraken die jij met jezelf hebt gemaakt.
 • Een herinnering voor jezelf instellen of ergens ophangen.

Heb je nog vragen of wil je hierbij meer hulp?

 • Zoek op internet naar meer informatie.
 • Of zoek naar andere organisaties waar je terecht kunt, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij jou in de buurt.

Hulpmiddelen

Met de beloningskaart kun je je kind belonen als hij of zij op een goede manier met zijn emoties is omgegaan. Dit doe je door bijvoorbeeld een sticker of een stempel te plaatsen in het hokje op de kaart. Als de kaart vol is kan je kind een grotere beloning krijgen, bijvoorbeeld samen een spelletje doen of iets later naar bed. De beloningsdobbelsteen is een leuke oplossing om een beloning te kiezen. Door op de beloningskaart de afspraken te schrijven en deze iedere dag te herhalen wordt je kind telkens herinnert aan het afgesproken gedrag. Op internet kun je ook veel andere beloningskaarten vinden door in de zoekmachine het woord “beloningskaarten” in te typen.