Op een fijne manier reageren op wat je kind kan en doet

Het geven van positieve aandacht is op een fijne en leuke manier laten merken dat je kind het goed doet, dat je trots bent op je kind en dat je van je kind houdt. Bijvoorbeeld door te zeggen: “Je hebt vandaag goed gewerkt aan je rekensommen. Ik ben erg trots op je! Zullen wij daarom dat ene spelletje spelen dat je zo leuk vindt?”.

 • Het zorgt dat je kind meer zelfvertrouwen heeft.
 • Het zorgt ervoor dat je kind positiever over zichzelf denkt.
 • Het zorgt ervoor dat je kind meer durft te ondernemen.
 • Het geeft je kind een gevoel van veiligheid omdat het weet dat het geliefd en gewaardeerd wordt.
 • Het zorgt ervoor dat je kind positief gedrag vasthoudt en blijft herhalen.
 • Je kind leert hoe hij/zij zich moet gedragen en hoe hij/zij om moet gaan met anderen.
 • Het zorgt ervoor dat je kind meer gemotiveerd is om (nieuwe) dingen te leren op school en dat ook durft. Denk bijvoorbeeld aan het oefenen met moeilijke sommen of het vragen van hulp aan de leerkracht.

Positieve aandacht geven aan je kind is ook fijn voor jou als opvoeder

 • Het verbetert de relatie tussen jou en je kind.
 • Het zorgt voor een fijnere sfeer thuis.
 • De leerkracht geeft de kinderen vaak meerdere keren per dag een beloning. Door bijvoorbeeld:
 • De kinderen een compliment te geven.
 • Wat extra aandacht te geven.
 • Een sticker te geven.
 • De leerkracht is geïnteresseerd in de kinderen, stelt vragen en gaat het gesprek aan met de kinderen. Bijvoorbeeld: “Heb je een leuk weekend gehad?”
 • De leerkracht let op de positieve dingen die de kinderen doen en benoemt dit ook. Bijvoorbeeld: “Jullie hebben goed meegedaan met de gymles, ik ben trots op jullie”.
 • De leerkracht let op hoe de kinderen zich voelen en gaan hier met de kinderen over in gesprek. Bijvoorbeeld “Ik zie dat je verdrietig bent, wat is er aan de hand?”

Het geven van positieve aandacht op school zorgt voor

 • Een fijne sfeer in de klas.
 • Een veilig gevoel, wat weer goed is voor de concentratie.
 • Meer zelfvertrouwen.
 • Kinderen die durven te ondernemen en te onderzoeken.
 • Kinderen die positief gedrag vasthouden en blijven herhalen.

Als je hier meer over wilt weten, kan je hierover met de leerkracht in gesprek gaan. De leerkracht kan uitleg geven over de manier waarop hij/zij positieve aandacht geeft en waarom hij/zij dit zo doet. Dit kunnen handige tips zijn voor thuis.

Wat kan je thuis doen

Het geven van positieve aandacht doe je door:

 • Goed gedrag, inzet en prestaties te belonen.
 • Op verschillende manieren te belonen.
 • Goed te reageren op emoties van je kind.
 • Regelmatig aan je kind te vragen hoe het op school was.
 • Positieve aandacht te besteden aan het doen van schoolwerk.

Je kunt op verschillende manieren laten blijken aan je kind dat je trots op hem/haar bent of dat je het gedrag van je kind fijn vindt. Voorbeelden van belonen zijn het geven van een complimentje, kus, knuffel of aai over de bol, maar ook het voorlezen van een extra verhaaltje, langer buitenspelen, laten helpen in de keuken, een liedje zingen, samen gek doen of het koken van het lievelingseten van je kind. Kortom: een beloning is alles wat je kind leuk vindt om (samen) te doen of te krijgen. Dit hoeft niets materieels te zijn, zoals speelgoed of geld.

Waarom is belonen belangrijk?

Door te belonen versterk je gewenst gedrag en motiveer je je kind om door te zetten als hij of zij iets moeilijk of niet leuk vindt. Door op verschillende manieren te belonen kan je een beloning kiezen die jij passend vindt bij het gedrag, de inzet en de prestatie en die aansluit bij je kind en de situatie.

Hoe gaat de school om met belonen?

Ook op school belonen ze op verschillende manieren. De leerkracht geeft veel complimentjes, stickers, krullen, extra voorleesverhaaltjes, extra minuten buitenspelen en ga zo maar door. Ook beloont de leerkracht de kinderen apart en als groep; als de hele groep goed meedoet, mogen ze bijvoorbeeld langer knutselen. Als je hier meer over wil weten kun je de leerkracht vragen op welke verschillende manieren hij of zij de kinderen beloont en wat goed werkt voor je kind. Het is voor je kind fijn als de manieren van belonen op school en thuis vergelijkbaar zijn.

Wat kan je thuis doen?

Je kunt verschillende manieren van belonen toepassen. Het kan helpen om eerst voor jezelf een lijst te maken met beloningen die je aan je kind(eren) wilt geven. Je kunt belonen door:

 • Complimentjes te geven.
 • Te laten merken dat je trots bent op je kind door een knuffel, kus, aai over de bol.
 • Samen wat tijd door te brengen zoals: een boekje lezen, een leuke film kijken, met je kinderen mee spelen.
 • Te belonen aan de hand van spellen en materialen. Zoals de complimentendoos en het kwaliteitenspel.
 • Een beloningskaart te gebruiken, dit kan je ook helpen bij het belonen van je kind.

Het is belangrijk voor een kind dat je positief bent over het schoolwerk dat zij moeten maken en je hen daar ook in aanmoedigt. Voor kinderen is jouw mening erg belangrijk. Daarnaast is het ook goed om je kind complimenten te geven als zij zelf bezig zijn met het schoolwerk.

Waarom is positieve aandacht voor schoolwerk belangrijk?

 • Je kind voelt zich fijner op school.
 • is gemotiveerder om schoolwerk te maken.
 • zal graag met jou praten over school.
 • Jou om hulp vragen.

Hoe doet school dit?

 • De leerkrachten moedigen de kinderen aan.
 • De leerkrachten geven extra aandacht aan de kinderen als zij ergens moeite mee hebben.
 • De leerkrachten complimenteren op inzet.
 • De leerkrachten proberen het schoolwerk zo leuk mogelijk over te brengen.

Je kunt een gesprek aangaan met de leerkracht over hoe je je kind kunt motiveren voor schoolwerk. Daarnaast kun je de beloningskaart inzetten om het doen van schoolwerk/oefenen voor school te belonen.

Wat kan je thuis doen?

 • Geef het goede voorbeeld. Als jij op een positieve manier reageert op het schoolwerk zal je kind dit ook sneller doen.
 • Laat merken dat je kind het goed doet en dat je weet dat jouw kind het kan. Dit kan je doen door je kind aan te moedigen of complimenten te geven.
 • Vraag iedere dag hoe het op school was.
 • Vraag naar het schoolwerk wat gemaakt moet worden.
 • Probeer je kind te helpen met het schoolwerk als je kind dat nodig heeft. Daarnaast vinden veel kinderen het ook gewoon fijn als jij erbij zit.
 • Probeer je kind te motiveren voor schoolwerk dat zij minder leuk vinden door hier samen een leukere manier voor te bedenken of door er op een leuke manier mee om te gaan.

Het kan gebeuren dat je het schoolwerk zelf ook lastig vindt omdat er misschien nieuwe methodes worden gebruikt. Dit is niet erg! Samen uitzoeken hoe iets moet is ook leerzaam voor je kind. Daarnaast kan de leerkracht jou en je kind altijd helpen.

Het is voor kinderen fijn als je regelmatig vraagt hoe het op school was zodat zij hun verhaal bij je kwijt kunnen. Zo laat je merken dat je het interessant vindt om te horen wat zij hebben meegemaakt en toon je een positieve, betrokken houding voor school.

Waarom is het belangrijk?

 • Je laat hiermee merken aan je kind dat je betrokken bent en dat je nieuwsgierig bent naar wat zij hebben gedaan.
 • Het zorgt ervoor dat je kinderen graag met je praten over school en wat zij hebben meegemaakt.
 • Je blijft op de hoogte van wat er speelt in de klas en op school. Hierdoor kun je contact opnemen met de leerkracht of met de school wanneer het nodig is.

Hoe doet school dit?

De leerkracht probeert ook zo goed mogelijk betrokken te zijn bij het kind en bij wat er thuis gebeurt. Dit doen zij door met de kinderen praten over wat hen bezig houdt. De leerkracht vraagt bijvoorbeeld elke maandag aan de kinderen hoe hun weekend is geweest maar vraagt ook terug naar andere dingen die de kinderen hebben verteld zoals: een voetbalwedstrijd, een zieke oma of een verjaardagsfeestje. Meer informatie over het contact met de leerkracht kan je terugvinden bij contact met school.

Wat kan je thuis doen?

Vraag aan je kind hoe het was op school en ga hierover met hem/haar in gesprek. Het helpt om open vragen te stellen in plaats van gesloten vragen. Waarom-vragen en hoe-vragen zijn vaak open vragen. Een voorbeeld van een open vraag is: “Hoe ging je taaltoets vandaag?”. Laat je kind hierover vertellen door hierop door te vragen. Let er wel op dat de vragen die je stelt niet te makkelijk of te moeilijk zijn voor je kind. Het is goed om rustig de tijd te nemen voor het gesprek bijvoorbeeld als jullie thuis komen van school en wat gaan drinken of voordat je kind naar bed gaat. Een handig hulpmiddel om met je kind een gesprek aan te gaan over school kunnen de onderstaande vragen zijn. Kies de vragen die je wilt stellen of maak je eigen vragen.

 • Als ik straks met je meester of juf praat, wat zou hij of zij me vertellen over jou?
 • Vertel me één ding dat je vandaag hebt geleerd.
 • Wat was het leukste wat er vandaag op school is gebeurd?
 • Waar speel je het meeste tijdens de pauze?
 • Wie is de grappigste persoon in je klas? Waarom is hij of zij zo grappig?
 • Hoe heb je vandaag iemand geholpen?
 • Hoe heeft iemand jou vandaag geholpen?
 • Als je morgen de meester of juf mag zijn, wat zou je dan doen?
 • Wanneer heb je je vandaag verveeld?
 • Waar is de coolste plek op school?
 • Wanneer was je vandaag het gelukkigst?
 • Als je met iemand in de klas van plaats mag wisselen, met wie zou je dan ruilen? Waarom?
 • Is er iemand in je klas die straf heeft gekregen? Waarom heeft hij of zij dat gehad?
 • Welk woord heeft de meester of juf vandaag het meest gezegd?
 • Vertel me iets waarom je vandaag moest lachen.
 • Met wie zou je graag spelen in de pauze waarmee je nog nooit eerder hebt gespeeld?
 • Als je mocht kiezen naast wie zou je wel of niet in de klas willen zitten? Waarom wel of niet?
 • Vertel me iets goeds wat vandaag is gebeurd.

Het op een positieve manier aandacht geven aan het gedrag van je kind wordt belonen genoemd. Door je kind te belonen laat je merken dat wat hij/zij heeft gedaan goed is. Dit kan zijn voor:

 • Goed gedrag. Bijvoorbeeld: je kind heeft zich aan de afspraken gehouden.
 • Inzet (de moeite die je kind ergens voor heeft gedaan). Bijvoorbeeld: je kind heeft heel de week geoefend met zijn rekensommen voor een lastige rekentoets.
 • Prestaties. Bijvoorbeeld: je kind heeft een voldoende gehaald voor de moeilijke rekentoets.

Waarom belonen belangrijk?

Het is erg belangrijk voor kinderen dat je laat merken dat zij iets goeds hebben gedaan, omdat zij heel gevoelig zijn voor aandacht van hun ouders. Hierbij is het goed niet enkel prestaties te belonen, maar ook inzet en gedrag. Een kind wat rekenen heel moeilijk vindt, heeft extra stimulans nodig om te oefenen. Het kan zijn dat door het oefenen de prestaties niet gelijk omhoog gaan. Door de inzet te belonen motiveer je je kind om toch te blijven oefenen. Ditzelfde geldt voor gedrag; als je gewenst gedrag beloont, motiveer je je kind het gewenste gedrag nog een keer te laten zien. Als je gewenst gedrag, inzet en prestaties beloont, geeft je je kind positieve aandacht. Als je kind dit niet krijgt, kan het zijn dat je kind negatieve aandacht gaat vragen, door (meer) gedrag te vertonen waarop je een correctie geeft.

Hoe doet school dit?

Ook op school worden gedrag, inzet en prestaties beloond. De leerkracht benoemt het als de kinderen goed hun best doen en geeft hen hiervoor een compliment of sticker. Zo stimuleert de leerkracht tegelijkertijd de leerhouding van een kind. Ook beloont de leerkracht gewenst gedrag dor het geven van een compliment of iets te doen wat kinderen leuk vinden, zoals een verhaaltje voorlezen of vijf minuten langer buitenspelen. De leerkracht kan ook het gewenste gedrag als voorbeeld gebruiken naar de andere kinderen: “Aysha, wat heb jij snel je spullen opgeruimd. Wat knap van jou! Jongens, zien jullie hoe snel Aysha dat kan?”. Je kunt altijd een gesprek aangaan met de leerkracht over belonen. Hierin kan je aan de leerkracht vragen hoe hij of zij beloont en kijken of dit verschilt met thuis.

Wat kan je thuis doen?

Thuis kan je ook gedrag, inzet en prestaties belonen. Het is hierbij belangrijk oog te houden voor het belonen van inzet en gedrag en niet enkel prestaties.

 • Als je kind moeite heeft met wat jullie gaan oefenen is het extra belangrijk dat je de inzet van je kind beloont. Zo motiveer je je kind.
 • Let erop dat de tijdsduur van het oefenen niet te lang is en probeer het oefenen leuk te maken.
 • Als je gewenst gedrag beloont, is het goed dit zo direct en concreet mogelijk te doen. Je beloont dus vlak nadat je het gewenste gedrag hebt gezien en benoemt hierbij precies wat je goed vindt: “Wat lief van jou dat jij je speelgoed met Lina deelt, Danny!”

Probeer een goede balans te vinden in het belonen: vaak belonen is goed en zorgt ervoor dat je kind het gewenste gedrag blijft tonen. Daarnaast wordt hiermee het zelfvertrouwen vergroot. Door overdreven veel (bij ieder klein dingetje) te belonen, kan je kind juist onzeker worden of minder gaan presteren. Het belonen van je kind kan soms lastig zijn. Door vermoeidheid en stress kan belonen je extra energie kosten. Probeer toch iedere dag te kijken wat je kind goed doet en benoem dit ook. Er zijn verschillende manieren om te belonen. Een compliment, sticker of knuffel geven zijn hier voorbeelden van. Hiervoor kan je een beloningskaart gebruiken.

Als het goed is heb je heel veel kunnen lezen over en geoefend met het geven van positieve aandacht. Het document evalueren positieve aandacht helpt je om na te gaan hoe dit is gegaan en wat wil je nog wilt bereiken. Het is namelijk belangrijk om te blijven oefenen om je deze vaardigheid eigen te maken en te kunnen volhouden in de toekomst.

Wat kan nog meer helpen om het vol te houden?

 • Je contacten vragen om je te helpen herinneren aan de afspraken die jij met jezelf hebt gemaakt.
 • Een herinnering voor jezelf instellen of ergens ophangen.

Heb je nog vragen of wil je hierbij meer hulp?

 • Zoek op internet naar meer informatie.
 • Of zoek naar andere organisaties waar je terecht kunt, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij jou in de buurt.

Hulpmiddelen

Een complimentje krijgen vindt iedereen leuk! Door gebruik te maken van de complimentendoos kun je niet alleen je kind maar ook de andere leden van het gezin een lief complimentje geven. Daarnaast kun je ook zelf complimenten krijgen. Je kunt bijvoorbeeld iedere avond voor het slapen met zijn allen één compliment uit de doos halen, wat kan zorgen voor een fijne en warme afsluiting van de dag.

Met de beloningskaart kun je je kind belonen als hij of zij op een goede manier met zijn emoties is omgegaan. Dit doe je door bijvoorbeeld een sticker of een stempel te plaatsen in het hokje op de kaart. Als de kaart vol is kan je kind een grotere beloning krijgen, bijvoorbeeld samen een spelletje doen of iets later naar bed. De beloningsdobbelsteen is een leuke oplossing om een beloning te kiezen. Door op de beloningskaart de afspraken te schrijven en deze iedere dag te herhalen wordt je kind telkens herinnert aan het afgesproken gedrag. Op internet kun je ook veel andere beloningskaarten vinden door in de zoekmachine het woord “beloningskaarten” in te typen.