Eenkennigheid.
Eenkennigheid.

Eenkennigheid, wat is dat?

Als je baby ongeveer zeven maanden oud is, gaat hij huilen bij het zien van een vreemde. Dit komt, omdat je baby eenkennig is geworden. Eenkennigheid is heel normaal en heeft met zijn ontwikkeling te maken! Op deze leeftijd kan je baby mensen namelijk niet alleen herkennen aan hun geur, hun stem enzovoort, maar ook aan hun gezicht. Je baby onthoudt jouw gezicht. Dat betekent dat hij het heel prettig vindt als hij je ziet en waarschijnlijk ook zijn armpjes naar je uitsteekt of begint te lachen. Het betekent ook dat hij schrikt wanneer je plotseling uit beeld verdwijnt of wanneer hij een ander gezicht voor zich ziet. Dat verklaart het huilen en schrikken. Wees gerust, de eenkennige periode verdwijnt van zelf. Tussen de acht en achttien maanden is de eenkennigheid het heftigst.

Hoe ziet eenkennigheid er bij een baby uit?

Als je baby eenkennig is, dan wil je baby alleen bij één of twee personen zijn waarbij hij zich veilig voelt. Komt er een vreemde in de buurt, dan wordt hij bang en gaat hij huilen. Hij wil bijvoorbeeld opeens niet meer bij de buurman op schoot, of drukt zich tegen zijn jou aan als de mevrouw achter de kassa tegen hem praat.

Tips om met eenkennigheid om te gaan

Iedere baby is anders en niet iedere baby zal even eenkennig zijn als de ander. Het heeft ook te maken met hoe je met je baby omgaat en zijn karakter. Je kan spelletjes spelen om hem goed door de eenkennigheids fase te laten gaan:

  • Accepteer dat je baby dicht bij jou wil zijn.
  • Dwing je baby niet om bij een ander op schoot te gaan zitten, maar laat je baby zijn eigen tempo bepalen.
  • Breng je baby regelmatig in contact met andere mensen. Je baby leert dan om met andere mensen omgaan en zich ook bij andere mensen meer op zijn gemak te voelen.
  • Stel je baby gerust als hij bang reageert op onbekende mensen. Blijf hierbij zelf rustig. Maak er niets groots van. Je baby krijgt anders een bevestiging van zijn angstig gevoel.
  • Blijf zelf gewoon praten met de ‘onbekende’ waar je baby bang voor is en leg de ander uit dat je baby op het moment wat eenkennig is. Vertel ook aan je baby wie de persoon is.

Je kunt je baby ook helpen om aan andere te wennen, door aan mensen te vragen rustig bij hem te gaan zitten en te wachten tot dat je baby zelf contact gaat maken.

4 stappen plan eenkennigheid

1

WAT MERK IK?
Bijvoorbeeld: Mijn baby wil alleen bij mij zijn. Als iemand anders hem overneemt begint hij meteen te huilen.

2

WAT VOEL IK?
Bijvoorbeeld: ik word gefrustreerd. Ik heb geen tijd meer voor mezelf en het wordt moeilijk hulp te vragen.

3

WAT HEB IK NODIG?
Bijvoorbeeld: Meer informatie over hoe ik beter kan omgaan met de eenkennigheidsfase van mijn baby.

 4

WAT KAN IK DOEN?
Bijvoorbeeld: op het internet op zoek gaan naar informatie of advies vragen bij het centrum jeugd en gezin.