Zwangeren die in Rotterdam verblijven en naast medische zorg ook sociale zorg nodig hebben, kunnen met toestemming van de zwangere, bij het aanmeldpunt worden aangemeld. Dit kan tot twee weken na de bevalling.

Het aanmeldpunt beoordeelt of de aanmelding wordt uitgezet bij Moeders van Rotterdam (het Wijkteam), het Centrum voor Jeugd en Gezin (Prenataal huisbezoek/Prenataal Stevig Ouderschap/Voorzorg) of Humanitas Home-Start voor zwangeren.

Na de aanmelding volgt z.s.m. een huisbezoek met intake. De aanmelder ontvangt na de intake een terugkoppeling over wie de begeleiding op zich neemt i.v.m. afstemming van de zorg.

Voor overleg over een aanmelding kunt u ook telefonisch contact opnemen met het aanmeldpunt op 010 – 267 26 53.

Let op: het aanmeldformulier is verplaatst naar de website van de gemeente Rotterdam.

Klik hier om een zwangere aan te melden.