Alle zwangere vrouwen die naast medische zorg ook sociale zorg nodig hebben, kunnen met toestemming van de zwangere, worden aangemeld bij het aanmeldpunt. 
Het aanmeldpunt beoordeelt of de aanmelding wordt uitgezet bij Moeders van Rotterdam, de Wijkteams, het Centrum voor Jeugd en Gezin (Prenataal huisbezoek / Prenataal Stevig Ouderschap / Voorzorg) of Moeder Mentoren.

Belangrijk is dat de zwangere in Rotterdam verblijft. Na de aanmelding volgt z.s.m. een huisbezoek met intake. De aanmelder wordt op de hoogte gesteld wie de begeleiding op zich neemt i.v.m. afstemming van de zorg. Er is géén uiterste aanmelddatum, de zwangere kan tot het moment van bevallen aangemeld worden. De ervaring leert wel ‘hoe eerder aanmelden hoe beter’.

Voor overleg over een aanmelding kunt u ook telefonisch contact opnemen met het aanmeldpunt 
op 010 – 267 26 53.

Het aanmeldformulier is in onderhoud. Wilt u een zwangere aanmelden? Neem dan contact met ons op via 010 267 2653