Alle zwangere vrouwen die naast medische zorg ook sociale zorg nodig hebben, kunnen met toestemming van de zwangere, worden aangemeld bij het aanmeldpunt. 
Het aanmeldpunt beoordeelt of de aanmelding wordt uitgezet bij Moeders van Rotterdam, de Wijkteams, het Centrum voor Jeugd en Gezin (Prenataal huisbezoek / Prenataal Stevig Ouderschap / Voorzorg) of Moeder Mentoren.

Belangrijk is dat de zwangere in Rotterdam verblijft. Na de aanmelding volgt z.s.m. een huisbezoek met intake. De aanmelder wordt op de hoogte gesteld wie de begeleiding op zich neemt i.v.m. afstemming van de zorg. Er is géén uiterste aanmelddatum, de zwangere kan tot het moment van bevallen aangemeld worden. De ervaring leert wel ‘hoe eerder aanmelden hoe beter’.

Voor overleg over een aanmelding kunt u ook telefonisch contact opnemen met het aanmeldpunt 
op 010 – 267 26 53.

Gegevens aanmelder
Gegevens zwangere
Kruis hieronder aan welke onderwerpen van toepassing zijn. 
Voor een juiste inschatting van de benodigde zorg is het belangrijk om onderstaande lijst zo volledig mogelijk in te vullen.
Algemeen


i
  • Potentieel kwetsbare zwangere: risicofactoren aanwezig, beschermende factoren zijn op dat moment toereikend.
  • Kwetsbare zwangere: één of meerdere risicofactoren aanwezig, beschermende factoren ontoereikend.
  • Zeer kwetsbare zwangere: één of meerdere risicofactoren aanwezig, onmiddellijke actie noodzakelijk.