Alle zwangere vrouwen die naast medische zorg ook sociale zorg nodig hebben, kunnen worden aangemeld (met toestemming van cliënt). Na de aanmelding volgt z.s.m. een huisbezoek met intake (op afspraak). Er is géén uiterste aanmelddatum, de vrouw mag tot het moment van bevallen aangemeld worden. De ervaring leert wel ‘hoe eerder aanmelden hoe beter’.

Binnen het sociaal domein werken Frontlijn (Programma Moeders van Rotterdam), Wijkteams en Centrum voor Jeugd en Gezin nauw samen. Na de intake wordt bepaald of de begeleiding door Moeders van Rotterdam, CJG Voor-/Prezorg en/of door het Wijkteam wordt gestart. Dit wordt met de cliënt besproken en de aanmelder wordt z.s.m. op de hoogte gesteld wie de begeleiding op zich neemt i.v.m. afstemming van de zorg. In spoedgevallen kunt u ook bellen: 010-2672653.


Gegevens cliëntVoor een duurzame oplossing is goed onderzoek nodig. Voor u als partner betekent dat extra inspanningen.
We hopen dat u meewerkt en in de onderstaande lijst wil aankruisen wat u tijdens het gesprek heeft vernomen van de cliënt.