Alle zwangere vrouwen die naast medische zorg ook sociale zorg nodig hebben kunnen, na toestemming van de aanstaande moeder, worden aangemeld. Na de aanmelding volgt op afspraak een huisbezoek en intake door Bureau Frontlijn. De ervaring leert ‘hoe eerder aanmelden hoe beter’. Bovendien kunnen zwangere vrouwen die zijn aangemeld mogelijk deelnemen aan het wetenschappelijke evaluatie van de door Moeders van Rotterdam geleverde zorg. Na de intake wordt bepaald of de begeleiding door Bureau Frontlijn of door het Wijkteam wordt gestart. Er is altijd sprake van een ‘warme’ overdracht en check of de begeleiding is gestart. Het gaat immers om zo goed mogelijke zorg voor de zwangere vrouw. De aanmelder wordt z.s.m. op de hoogte gesteld over wie de begeleiding op zich neemt i.v.m. het afstemmen van de zorg. In spoedgevallen kunt u ook bellen 010-2673250.Gegevens cliënt


Voor een duurzame oplossing is goed onderzoek nodig. Voor u als partner betekent dat extra inspanningen.
We hopen dat u meewerkt en in de onderstaande lijst wil aankruisen wat u tijdens het gesprek heeft vernomen van de cliënt.