Als je zwanger bent, in Rotterdam woont en hulp kunt gebruiken, kan je jezelf hieronder aanmelden. Na je aanmelding bekijkt het aanmeldpunt welke hulp het beste bij je vraag past. Die hulp kan komen van Moeders van Rotterdam (het Wijkteam), het Centrum voor Jeugd en Gezin (Prenataal huisbezoek/Prenataal Stevig Ouderschap/Voorzorg) of Humanitas Home-start voor zwangeren. Het aanmeldpunt stuurt je aanmelding door naar een van deze organisaties. Zij nemen zo snel mogelijk contact met je op om een intakegesprek in te plannen.

 

Mocht je vragen hebben dan kan je ons bereiken op 010 – 267 26 53 of mailen naar moeders@rotterdam.nl

Let op: het aanmeldformulier is verplaatst naar de website van de gemeente Rotterdam.

Klik hier voor het aanmeldformulier.