Hoe krijg je snel overzicht bij een acute financiële crisis?

Er zijn een aantal zaken die Moeders van Rotterdam onderscheidt van andere organisaties. Zo worden de medewerkers geïnstrueerd om direct te handelen bij crisis situaties. Zijn de financiën een chaos en moet er zo snel mogelijk duidelijkheid in komen? Soms is er (gezien de situatie) geen tijd om alle brieven te openen en te ordenen. Je kiest dan de belangrijkste: Woningcorporatie/ Energiebedrijf/ Waterbedrijf/ Belastingdienst/ CJIB/ Deurwaarders/ Sociale Dienst en brieven die een besluit kunnen bevatten. Maak samen met de bewoner de meest recente brief open. Gebruik je gezonde boeren verstand is een uitspraak die veelal gedaan wordt binnen Moeders van Rotterdam. Denk logisch na, niet in moeilijkheden maar in mogelijkheden.

Hoe vergroot je efficiënt zelfredzaamheid?

Een belangrijk doel binnen de begeleiding van Moeders van Rotterdam is het zelfredzaam maken van de moeders. Voordoen, Samen doen, Zelf doen is daarin een belangrijk principe. De moeders krijgen geen opdrachten om zelfstandig allerlei taken uit te voeren die zij mogelijk niet kunnen of durven. De student neemt de tijd om alle stappen in het traject samen met de moeder te doorlopen. Wanneer de crisis is gestabiliseerd heeft een moeder ruimte om te kunnen leren en zal er aandacht besteed worden aan de vaardigheden van moeder. Stap voor stap zal moeder gemotiveerd worden om zelfstandig bepaalde acties te ondernemen. Dit eerst samen met de begeleider, maar uiteindelijk is het doel dat een moeder ook alleen stappen durft te zetten.

Een voorbeeld

Een moeder moet naar een organisatie bellen. Moeder heeft dit nog nooit gedaan, omdat zij bang is dat zij niet begrepen wordt. De eerste keer zal de student voor de moeder bellen. Het gesprek wordt gevoerd via de luidspreker zodat de moeder hoort wat er besproken wordt. Het tweede telefoongesprek zal uitvoerig voorbereid (als het nodig is nagespeeld) worden waarop de moeder samen met de student zelf naar de organisatie belt. Wederom wordt het gesprek via de luidspreker gevoerd zodat de begeleider het gesprek kan overnemen wanneer moeder vastloopt. Uiteindelijk durft moeder zelf de telefoon op te pakken wanneer zij een organisatie moet bellen!

Onze werkprincipes: eenvoudig, helder en praktisch

  • Denk buiten de kaders. Anders kom je nooit tot iets nieuws
  • Gebruik het gezond verstand; een frisse blik leert soms dat juist kleine en eenvoudige oplossingen meer bereiken dan grote interventies en ingewikkelde structuren.
  • Sta met je poten in de modder. Om bottom up te kunnen signaleren moet je midden in de praktijk staan en een outreachende werkwijze hanteren. Ga naar de mensen toe in plaats van hen ontvangen achter een balie.
  • Ga naast mensen staan en luister naar hen, praat niet óver mensen, maar mét hen.
  • Destilleer je theorie uit de praktijk. De praktijk is altijd leidend!

Langdurige begeleiding is duurzaam resultaat

Moeders van Rotterdam biedt een intensieve begeleiding en daarbij een gezinsaanpak. Niet alleen de moeder wordt geholpen, maar er wordt gekeken naar het hele gezin. Twee keer per week vindt er een contactmoment plaats met de moeder door middel van een huis of kantoorbezoek. De begeleiding van de moeder duurt drie jaar.

Zwangerschap en dagboeken

Moeders van Rotterdam vindt het belangrijk dat moeder niet alleen aan haar problemen denkt, maar ook stil kan staan bij de ontwikkeling van haar baby. Om die reden heeft Moeders van Rotterdam twee dagboeken ontwikkeld.

Zwangerschapsdagboek

Ondanks alle problemen is er voor de moeders een bijzondere tijd aangebroken. Het lichaam verandert in snel tempo en vooral bij een eerste zwangerschap gaat er ook nogal wat veranderen in het leven van de moeder. De baby groeit tijdens de zwangerschap hard en is afhankelijk van de moeder. Om die reden is het belangrijk dat moeder een gezonde leefstijl hanteert en zo min mogelijk stress ervaart. Een aanstaande moeder moet aan van alles denken, zoals het inrichten van de babykamer en het klaar maken van de vluchtkoffer voor de bevalling. Moeders van Rotterdam helpt daarbij!

Babydagboek

Een veilige gehechtheidsrelatie is een van de doelen van Moeders van Rotterdam. Om deze hechting te bevorderen is er een babydagboek ontwikkeld. In dit handboek komen de volgende aspecten aan bod:

  • De ontwikkeling van de baby
  • Onderwerpen die de band tussen moeder en baby versterkt
  • Informatie over verschillende thema’s met daarbij een aantal praktische tips.
  • Leuke oefeningen voor moeder en kind
  • Ruimte voor foto’s en herinneringen maken

 Dreumesdagboek

Voor de leeftijd van 1-2 jaar is er het dreumesdagboek. Dit dagboek is het vervolg op het babydagboek en bespreekt weer verschillende onderwerpen die belangrijk zijn in deze fase van kindontwikkeling. Moeders krijgen in deze fase van de begeleiding meer de regie in het doornemen van het dagboek en er wordt meer zelfstandigheid verwacht in het uitvoeren van opdrachten/oefeningen.