Moedersvanrotterdam.nl is ontstaan vanuit een samenwerking van Frontlijn Gemeente Rotterdam (maatschappelijke hulpverlening), Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en Stichting de Verre Bergen. Met deze website willen beide organisaties een brug vormen tussen het sociaal en medisch domein. Met tips en oefeningen biedt de site ouders, verzorgers en professionals praktische informatie en concrete middelen om de ontwikkeling van kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Hierbij staat de hersenontwikkeling vanaf het moment van de zwangerschap tot aan het 4e jaar centraal.

Meer informatie

De website is opgebouwd vanuit de praktische ervaring en de visie van frontlijnwerken zoals die wordt gebruikt in het coaching traject bij Frontlijn. Voor meer informatie over onze werkwijze vind je via www.rotterdam.nl/frontlijn of neem contact met ons op via 010-2672653.

Privacy beleid

Frontlijn, Moeders van Rotterdam hanteert het privacy beleid van de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam geeft met dit beleid duidelijk richting aan hoe de organisatie om moet gaan met privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie en op alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de gemeente waarin persoonsgegevens worden verwerkt.