Nieuwsbrief
Moeders van Rotterdam
De rol van de wijkteams
december 2016
Urban perinatal health
De gezondheid van pasgeboren baby’s heeft grote invloed op de gezondheid later als kind en als volwassene. Er bestaan grote verschillen in perinatale gezondheid tussen bevolkingsgroepen en tussen woonwijken. Dat heeft vooral te maken met vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. Niet alleen medische risico’s, maar vooral ook sociale problemen zijn belangrijk die te maken hebben met armoede. In de verloskundige zorg moet daaraan meer aandacht worden besteed. Door beter te zorgen voor de zwangere vrouwen van nu, investeren we in de gezondheid en het geluk van toekomstige generaties.
‘Video'
’Stevige Start'
Zorg-op-maat voor (aanstaande) ouders en hun kinderen: van kinderwens tot kleuter.
Wie maken dit programma mogelijk? Een goed programma maak je niet alleen. Stevige Start is een coproductie tussen de gemeente Rotterdam, Centrum voor Jeugd en Gezin, Erasmus MC en het District Verloskundig Platform regio Rijnmond (DVP). De maatregelen in het programma richten zich zowel op de verbetering van het jeugdstelsel (met thema’s als beter samenwerken, meer kennisdeling, en een goede signalering) als op het aanbod (de inzet van bestaande en nieuwe interventies). Daarbij kiest het programma Stevige Start bewust voor verschillende typen aanbod, om elke (aanstaande) ouder een aanpak op maat te bieden. Van lichte ondersteuning daar waar het kan, tot intensieve hulp daar waar het moet. Waarom? Jaarlijks worden in Rotterdam ongeveer 8.000 baby’s geboren. Een enorm potentieel aan kinderen, met ieder hun eigen talent. Zij verdienen allemaal een gezonde start en een veilige en kansrijke plek om op te groeien. Wij noemen dit een stevige start: de onmisbare basis voor elk kind om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De gemeentelijke inzet rondom deze allerjongsten is gebundeld in het Programma Stevige Start. Dit collegeprogramma loopt van 2016 tot 2020 en richt zich op kinderen (en hun ouders) van kinderwens tot de leeftijd van 4 jaar. Het programma heeft als ambitie dat nóg meer Rotterdamse kinderen gezond ter wereld komen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hiertoe zet de gemeente in op meerdere maatregelen. Maatregelen Een van die maatregelen is de aanpak van Moeders van Rotterdam. Dit project startte al in 2015 vanuit de gezamenlijke inspanningen van de gemeente Rotterdam (Bureau Frontlijn), Erasmus MC en Stichting de Verre Bergen. Hiermee is Moeders van Rotterdam een voorloper geweest in de inrichting van de brede gemeentelijke aanpak die nu met Stevige Start is vormgegeven. Het belang van een stevige start De babysterfte in Rotterdam is de afgelopen jaren fors gedaald. Daar zijn we trots op, maar we zijn er nog niet. Nog elk jaar komen ruim 1.300 kinderen in Rotterdam ongezond ter wereld, bijvoorbeeld omdat ze te vroeg geboren worden of omdat hun geboortegewicht te laag is. Dit kan grote gevolgen hebben: zij hebben bijvoorbeeld een grotere kans op een ontwikkelingsachterstand Rotterdam loopt voorop als het gaat om gemeentelijke inspanningen rondom geboortezorg. Met het programma Klaar voor een Kind zijn al veel resultaten geboekt. Maar er is nog veel te winnen. Perinatale gezondheid is daarom onderdeel van het gemeentelijk beleid en wordt periodiek geëvalueerd. We hebben dan ook een stevige ambitie: betere geboorte-uitkomsten en meer kinderen die gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Dit vraagt een flinke investering van ons als gemeente én van onze partners: CJG, geboortezorgprofessionals en Erasmus MC. Hoe pakken we dit aan? Een greep uit onze inzet op meerdere gebieden:  - Preventief aanbod al voorafgaand en tijdens de zwangerschap; laagdrempelige en vrijwillige ondersteuning door het CJG, inzet van een kinderwensspreekuur of informele begeleiding van een moedermentor. - Intensieve begeleiding voor de meest kwetsbare doelgroep binnen het project Moeders van Rotterdam. - Creëren van nieuwe kindvriendelijke ontmoetingsplekken in de wijk. Zo voorkomen we dat problemen verergeren en vergroten we de kansen voor alle Rotterdamse kinderen.  Meer weten? Download hier de Stevige Start Infographic.  Op www.rotterdam.nl/stevigestart leest u meer over onze inzet in de komende jaren. U kunt hier ook het programmaplan downloaden. U kunt ook mailen naar: stevigestart@rotterdam.nl.
september 2016
Sanaa Maoud
Moeder
‘Aarden  in een nieuw land'
Sanaa is een vriendelijke en optimistische vrouw. Samen met haar man Mohamed en twee kinderen is zij vanuit Syrië gevlucht. Tijdens de zwangerschap van haar derde kindje komt Sanaa in contact met Moeders van Rotterdam. Het gezin heeft moeite om te aarden in Nederland en de taal en de wet- en regelgeving goed te begrijpen. Ook vinden Sanaa en Mohamed het lastig om de administratie goed te ordenen. Op dit moment maakt het gezin veel vooruitgang. Zo volgen zowel Sanaa als haar man drie middagen per week een taalcursus en bezoeken zij regelmatig het buurthuis om hun netwerk te vergroten. Daarnaast is Sanaa begonnen met sporten en gaat Mohamed binnenkort vrijwilligerswerk doen. De kinderen gaan naar school en hebben het naar hun zin. Het gezin Mauod is ontzettend gemotiveerd. Door hun wilskracht laten ze een mooie ontwikkeling zien. Hun droom is om in de toekomst in een eengezinswoning te wonen. Zodat de opa en oma van de kinderen ook naar Nederland kunnen komen.
Anton Ooshoek
’Zonder  waardeoordeel'
Waarnemend Wijkteamleider Nesselande
In 2014 als ben ik als wijkteamleider gestart in Feijenoord en heb daar vanaf de start samen gewerkt met Bureau Frontlijn. Voor ik als wijkteamleider in Feijenoord startte, heb ik als gezinsbegeleider jaren met gezinnen gewerkt. Hierbij lag mijn focus de laatste jaren op gezinnen in crisis waarbij de kinderen uit huis zijn geplaatst. Wat ik hierbij heel belangrijk vond was het meenemen van deze ouders zonder hun waardeoordeel tegemoet te treden. Vooral het laagdrempelig insteken van ondersteuning zie ik als een van de sterkte punten van frontlijn werken. Vanaf september 2015 ben ik betrokken bij de projectgroep onderzoek moeders van Rotterdam. Ik mag de spil vormen tussen de wijkteams en dit onderzoek en tot nu toe bevalt dit goed. Ik hou van samenwerking en dat is juist waar deze project groep om draait. Ik wil werken aan een goede verbinding tussen Moeders van Rotterdam en de wijkteams met het uiteindelijke doel een goede inbedding van deze methodiek.
Directeur Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk Gemeente Rotterdam
Waar je in deze stad ook ter wereld komt, als kind heb je recht op een goede en gezonde start. En elk kind heeft die ook nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen in de eerste levensjaren. Een belangrijke levensfase die bepalend kan zijn voor het verdere leven. De gemeente Rotterdam zet zich in voor zo’n goede start. Met het project Moeders van Rotterdam helpen we ouders en kinderen die het zelf niet redden. Samen met bureau Frontlijn voeren de wijkteams dit project uit en helpen moeder en kind op weg. In Rotterdam leveren 42 wijkteams sinds 1 januari 2015 ondersteuning op maat, passend bij de situatie en dicht bij de Rotterdammer. Het wijkteam is er voor alle Rotterdammers van 0-100 jaar, dus ook voor zwangere vrouwen die het zelf niet redden. Het wijkteam kijkt samen met deze aanstaande moeders welke ondersteuning nodig is. Dat kan gaan om hulp bij schulden, of bijvoorbeeld de administratie, of om hulp bij de opvoeding. In elk wijkteam zitten jeugd- en opvoedcoaches, maatschappelijk werkers, specialisten met kennis van huiselijk geweld of geestelijke gezondheidsproblemen. Door die brede kennis en ervaring is het wijkteam in staat één plan te maken voor alle noodzakelijke ondersteuning. Waar nodig werkt het wijkteam samen met partijen uit de wijk om te zorgen dat Rotterdammers de juiste ondersteuning krijgen. Goede samenwerking staat centraal en is belangrijk voor het resultaat. Maar ook het continu willen leren is een belangrijk uitgangspunt van elk wijkteam. Leren kunnen de wijkteamleden van elkaar en van onderzoeken van anderen.Juist een project als Moeders van Rotterdam is daarvan een goed voorbeeld. Samen met Stichting de Verre Bergen en Erasmus MC onderzoeken we welke interventies het verschil maken bij zeer kwetsbare moeders en aanstaande moeders. De resultaten van dit onderzoek stellen onder meer de wijkteams in staat hun werk steeds beter doen. Zo werken wij samen met ouders aan gunstige omstandigheden voor nieuw geboren Rotterdammers. Daarmee zorgen we dat een volgende generatie kansrijker opgroeit. Een mooier doel kan ik me niet voorstellen zo vlak voor Kerstmis.
Anne Coenen
’Wijkteams dragen  bij aan een kansrijke start'
‘Onderzoek  samen met de wijkteams'
Marije van der Hulst
Wijkteams reeds gestart met het onderzoek (donkergroen): Oud-Mathenesse & Witte Dorp, Nieuwe Westen, Carnisse, Tarwewijk, Oud-Charlois, Bloemhof, Feijenoord, Afrikaanderwijk, Hillesluis, Lombardijen en Beverwaard. Wijkteams te starten begin 2017 (licht groen): Bospolder Tussendijke, Oude Noorden, Agniesebuurt, Hoogvliet Zuid, Spangen en Oosterflank.
Binnen het onderzoeksprogramma ‘’Moeders van Rotterdam’’ kijken we vanuit het Erasmus MC niet alleen naar de zorg zoals die geboden wordt bij Bureau Frontlijn, maar zijn we ook geïnteresseerd in de hulpverlening en begeleiding gegeven vanuit de wijkteams. Beide organisaties hebben hetzelfde doel voor ogen: het zo goed mogelijk helpen van een kwetsbare moeder. De invulling die hieraan gegeven wordt is wel verschillend per organisatie. Zo werkt Bureau Frontlijn veel met studenten en werken de wijkteams uitsluitend met professionals. Vanuit het onderzoek zijn wij erg geïnteresseerd in deze overeenkomsten en verschillen! Voor alle Rotterdammers zijn er momenteel 42 wijkteams beschikbaar, met ieder hun eigen werkgebied. Vorig jaar is er binnen het onderzoek een samenwerking gestart met elf wijkteams, die naar alle waarschijnlijkheid een aanzienlijke groep kwetsbare zwangere vrouwen in hun werkgebied hadden wonen. Nu het onderzoek wat meer begint te lopen is besloten begin 2017 deze teams uit te breiden met nog eens 6 wijkteams. Hiermee hebben we dus al bijna de helft van de wijkteams betrokken gekregen bij het onderzoek. Binnen het onderzoek voeren we ook een aantal huisbezoeken uit, waarbij we altijd meegaan met de begeleider van moeder. Hierdoor hebben we al een mooi kijkje kunnen krijgen in de begeleiding van zowel Bureau Frontlijn en de wijkteams. Via deze weg willen we jullie dan ook hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar en we verheugen ons alvast op volgend jaar!
Onderzoeker Erasmus MC
Internationale belangstelling voor MvR (Leontien Peters B van Leer)
Gemeente Rotterdam: Wijkteams dragen bij aan een kansrijke start
Portret van een moeder
In het nieuws
Erasmus MC: Onderzoek samen met het wijkteam
Video: Urban perinatal health
Stevige Start
Even voorstellen
De rol van de wijkteams
Gemeente Rotterdam Wijkteams dragen bij aan een kansrijke start
Video: Urban perinatal health
In het nieuws
Erasmus MC Onderzoek samen met het wijkteam
Portret van een moeder
Internationale belangstelling voor MvR (Leontien Peters B van Leer)
Startbijeenkomst ‘Anticonceptie kwetsbare ouders’ Op 29 september jl. vond de startbijeenkomst plaats van het project ‘Anticonceptie kwetsbare ouders’. Moeders van Rotterdam werkt samen met dit project van de GGD om een volgende ongeplande en ongewenste zwangerschap bij kwetsbare ouders te voorkomen, die op dit moment in hun leven hun toekomstige kind geen veilige en gezonde leefomgeving kunnen bieden. Binnen het project Moeders van Rotterdam motiveren en bespreken de medewerkers al adequate anticonceptie, maar nu kan ook overleg plaatsvinden met de medewerkers van het project ‘Anticonceptie kwetsbare ouders’ waar eventueel naar opgeschaald kan worden.
Terugblik Congres 10 jaar Bureau Frontlijn Met veel plezier kijken wij terug op het congres van 3 november jl. waar wij het 10 jarig bestaan van Bureau Frontlijn in theater Zuidplein hebben gevierd. Goed om te zien dat er zoveel diversiteit onder de genodigden was die in verbinding staan met ons. Moeders van Rotterdam mocht in de grote zaal een workshop verzorgen over kwetsbare zwangere vrouwen. De opkomst was hoog met veel enthousiaste deelnemers. Jantine de Jong (projectleider) lichtte kort het programma Moeders van Rotterdam toe. Hoofdspreker Eric Steegers (hoogleraar Erasmus MC) benadrukte het belang van de verbinding tussen medische én sociale zorg tijdens de zwangerschap, mede omdat de hersenen van een kind in die periode het snelst ontwikkelen. Hierna volgde met het publiek een discussie op basis van stellingen. (en het publiek kon reageren met rode en groene kaarten: verwijderen). Er konden vragen gesteld worden aan het panel dat bestond uit een cliënt Chantal, student Zylian Leito, professional Eveline Vught - Schwarz en deskundige Eric Steegers. Leuke, stevige discussies werden gevoerd, waarin iedereen het met elkaar eens was dat de intensieve bekommerzorg van groot belang is voor deze doelgroep, zodat de nieuwe generatie Rotterdammers zich optimaal kan ontwikkelen. Hans van Willigenburg schreef over het 10-jarig bestaan van Bureau Frontlijn een treffend artikel.
Save the date: 2e informatiebijeenkomst Moeders van Rotterdam Op dinsdagmiddag 14 februari 2017 zal de volgende informatiebijeenkomst van Moeders van Rotterdam plaatsvinden. Exacte tijd en locatie volgt nog. Tijdens deze bijeenkomst kunt u een update van het programma verwachten. Een kleine inkijk welke vragen aan bod komen zijn; hoe ziet de aanmeldingenstroom er uit? Wat zijn de tendensen? Kan al iets gezegd worden op basis van het wetenschappelijk onderzoek door Erasmus MC? Er zal ook expliciet aandacht worden besteed aan de samenwerkingspartners. Hoe ziet de verbinding tussen de sociale en medische zorg er nu daadwerkelijk in de praktijk uit? Hoe kunnen zwangeren nog vroeger in de zwangerschap aangemeld worden? Wij zien u graag op deze middag! Wilt u deze datum in uw agenda reserveren? Wij willen er met elkaar net zo’n inspirerende bijeenkomst van maken als de eerste informatiebijeenkomst van Moeders van Rotterdam.
Waar je in deze stad ook ter wereld komt, als kind heb je recht op een goede en gezonde start. En elk kind heeft die ook nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen in de eerste levensjaren. Een belangrijke levensfase die bepalend kan zijn voor het verdere leven. De gemeente Rotterdam zet zich in voor zo’n goede start. Met het project Moeders van Rotterdam helpen we ouders en kinderen die het zelf niet redden. Samen met bureau Frontlijn voeren de wijkteams dit project uit en helpen moeder en kind op weg. In Rotterdam leveren 42 wijkteams sinds 1 januari 2015 ondersteuning op maat, passend bij de situatie en dicht bij de Rotterdammer. Het wijkteam is er voor alle Rotterdammers van 0-100 jaar, dus ook voor zwangere vrouwen die het zelf niet redden. Het wijkteam kijkt samen met deze aanstaande moeders welke ondersteuning nodig is. Dat kan gaan om hulp bij schulden, of bijvoorbeeld de administratie, of om hulp bij de opvoeding. In elk wijkteam zitten jeugd- en opvoedcoaches, maatschappelijk werkers, specialisten met kennis van huiselijk geweld of geestelijke gezondheidsproblemen. Door die brede kennis en ervaring is het wijkteam in staat één plan te maken voor alle noodzakelijke ondersteuning. Waar nodig werkt het wijkteam samen met partijen uit de wijk om te zorgen dat Rotterdammers de juiste ondersteuning krijgen. Goede samenwerking staat centraal en is belangrijk voor het resultaat. Maar ook het continu willen leren is een belangrijk uitgangspunt van elk wijkteam. Leren kunnen de wijkteamleden van elkaar en van onderzoeken van anderen. Juist een project als Moeders van Rotterdam is daarvan een goed voorbeeld. Samen met Stichting de Verre Bergen en Erasmus MC onderzoeken we welke interventies het verschil maken bij zeer kwetsbare moeders en aanstaande moeders. De resultaten van dit onderzoek stellen onder meer de wijkteams in staat hun werk steeds beter doen. Zo werken wij samen met ouders aan gunstige omstandigheden voor nieuw geboren Rotterdammers. Daarmee zorgen we dat een volgende generatie kansrijker opgroeit. Een mooier doel kan ik me niet voorstellen zo vlak voor Kerstmis.
’Wijkteams dragen bij aan een kansrijke start'
Binnen het onderzoeksprogramma ‘’Moeders van Rotterdam’’ kijken we vanuit het Erasmus MC niet alleen naar de zorg zoals die geboden wordt bij Bureau Frontlijn, maar zijn we ook geïnteresseerd in de hulpverlening en begeleiding gegeven vanuit de wijkteams. Beide organisaties hebben hetzelfde doel voor ogen: het zo goed mogelijk helpen van een kwetsbare moeder. De invulling die hieraan gegeven wordt is wel verschillend per organisatie. Zo werkt Bureau Frontlijn veel met studenten en werken de wijkteams uitsluitend met professionals. Vanuit het onderzoek zijn wij erg geïnteresseerd in deze overeenkomsten en verschillen! Voor alle Rotterdammers zijn er momenteel 42 wijkteams beschikbaar, met ieder hun eigen werkgebied. Vorig jaar is er binnen het onderzoek een samenwerking gestart met elf wijkteams, die naar alle waarschijnlijkheid een aanzienlijke groep kwetsbare zwangere vrouwen in hun werkgebied hadden wonen. Nu het onderzoek wat meer begint te lopen is besloten begin 2017 deze teams uit te breiden met nog eens 6 wijkteams. Hiermee hebben we dus al bijna de helft van de wijkteams betrokken gekregen bij het onderzoek. Binnen het onderzoek voeren we ook een aantal huisbezoeken uit, waarbij we altijd meegaan met de begeleider van moeder. Hierdoor hebben we al een mooi kijkje kunnen krijgen in de begeleiding van zowel Bureau Frontlijn en de wijkteams. Via deze weg willen we jullie dan ook hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar en we verheugen ons alvast op volgend jaar! 
‘Onderzoek samen  met het wijkteam'
Urban perinatal health
Video
Wie maken dit programma mogelijk? Een goed programma maak je niet alleen. Stevige Start is een coproductie tussen de gemeente Rotterdam, Centrum voor Jeugd en Gezin, Erasmus MC en het District Verloskundig Platform regio Rijnmond (DVP). De maatregelen in het programma richten zich zowel op de verbetering van het jeugdstelsel (met thema’s als beter samenwerken, meer kennisdeling, en een goede signalering) als op het aanbod (de inzet van bestaande en nieuwe interventies). Daarbij kiest het programma Stevige Start bewust voor verschillende typen aanbod, om elke (aanstaande) ouder een aanpak op maat te bieden. Van lichte ondersteuning daar waar het kan, tot intensieve hulp daar waar het moet. Waarom? Jaarlijks worden in Rotterdam ongeveer 8.000 baby’s geboren. Een enorm potentieel aan kinderen, met ieder hun eigen talent. Zij verdienen allemaal een gezonde start en een veilige en kansrijke plek om op te groeien. Wij noemen dit een stevige start: de onmisbare basis voor elk kind om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De gemeentelijke inzet rondom deze allerjongsten is gebundeld in het Programma Stevige Start. Dit collegeprogramma loopt van 2016 tot 2020 en richt zich op kinderen (en hun ouders) van kinderwens tot de leeftijd van 4 jaar. Het programma heeft als ambitie dat nóg meer Rotterdamse kinderen gezond ter wereld komen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hiertoe zet de gemeente in op meerdere maatregelen. Maatregelen Een van die maatregelen is de aanpak van Moeders van Rotterdam. Dit project startte al in 2015 vanuit de gezamenlijke inspanningen van de gemeente Rotterdam (Bureau Frontlijn), Erasmus MC en Stichting de Verre Bergen. Hiermee is Moeders van Rotterdam een voorloper geweest in de inrichting van de brede gemeentelijke aanpak die nu met Stevige Start is vormgegeven. Het belang van een stevige start De babysterfte in Rotterdam is de afgelopen jaren fors gedaald. Daar zijn we trots op, maar we zijn er nog niet. Nog elk jaar komen ruim 1.300 kinderen in Rotterdam ongezond ter wereld, bijvoorbeeld omdat ze te vroeg geboren worden of omdat hun geboortegewicht te laag is. Dit kan grote gevolgen hebben: zij hebben bijvoorbeeld een grotere kans op een ontwikkelingsachterstand Rotterdam loopt voorop als het gaat om gemeentelijke inspanningen rondom geboortezorg. Met het programma Klaar voor een Kind zijn al veel resultaten geboekt. Maar er is nog veel te winnen. Perinatale gezondheid is daarom onderdeel van het gemeentelijk beleid en wordt periodiek geëvalueerd. We hebben dan ook een stevige ambitie: betere geboorte-uitkomsten en meer kinderen die gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Dit vraagt een flinke investering van ons als gemeente én van onze partners: CJG, geboortezorgprofessionals en Erasmus MC. Hoe pakken we dit aan? Een greep uit onze inzet op meerdere gebieden:  - Preventief aanbod al voorafgaand en tijdens de zwangerschap; laagdrempelige en vrijwillige ondersteuning door het CJG, inzet van een kinderwensspreekuur of informele begeleiding van een moedermentor. - Intensieve begeleiding voor de meest kwetsbare doelgroep binnen het project Moeders van Rotterdam. - Creëren van nieuwe kindvriendelijke ontmoetingsplekken in de wijk. Zo voorkomen we dat problemen verergeren en vergroten we de kansen voor alle Rotterdamse kinderen.  Meer weten? Download hier de Stevige Start Infographic. Op www.rotterdam.nl/stevigestart leest u meer over onze inzet in de komende jaren. U kunt hier ook het programmaplan downloaden. U kunt ook mailen naar: stevigestart@rotterdam.nl.
’Stevige Start'
‘Aarden  in een nieuw land'
Waarnemend Wijkteamleider Nesselande
’Zonder waardeoordeel'
Save the date: 2e informatiebijeenkomst Moeders van Rotterdam Op dinsdagmiddag 14 februari 2017 zal de volgende informatiebijeenkomst van Moeders van Rotterdam plaatsvinden. Exacte tijd en locatie volgt nog. Tijdens deze bijeenkomst kunt u een update van het programma verwachten. Een kleine inkijk welke vragen aan bod komen zijn; hoe ziet de aanmeldingenstroom er uit? Wat zijn de tendensen? Kan al iets gezegd worden op basis van het wetenschappelijk onderzoek door Erasmus MC? Er zal ook expliciet aandacht worden besteed aan de samenwerkingspartners. Hoe ziet de verbinding tussen de sociale en medische zorg er nu daadwerkelijk in de praktijk uit? Hoe kunnen zwangeren nog vroeger in de zwangerschap aangemeld worden? Wij zien u graag op deze middag! Wilt u deze datum in uw agenda reserveren? Wij willen er met elkaar net zo’n inspirerende bijeenkomst van maken als de eerste informatiebijeenkomst van Moeders van Rotterdam.
Erasmus MC Onderzoek samen met het wijkteam
Internationale belangstelling voor MvR (Leontien Peters B van Leer)
Gemeente Rotterdam Wijkteams dragen bij aan een kansrijke start
De rol van de wijkteams
’Wijkteams dragen bij aan een kansrijke start'
‘Onderzoek  samen met het wijkteam'
Binnen het onderzoeksprogramma ‘’Moeders van Rotterdam’’ kijken we vanuit het Erasmus MC niet alleen naar de zorg zoals die geboden wordt bij Bureau Frontlijn, maar zijn we ook geïnteresseerd in de hulpverlening en begeleiding gegeven vanuit de wijkteams. Beide organisaties hebben hetzelfde doel voor ogen: het zo goed mogelijk helpen van een kwetsbare moeder. De invulling die hieraan gegeven wordt is wel verschillend per organisatie. Zo werkt Bureau Frontlijn veel met studenten en werken de wijkteams uitsluitend met professionals. Vanuit het onderzoek zijn wij erg geïnteresseerd in deze overeenkomsten en verschillen! Voor alle Rotterdammers zijn er momenteel 42 wijkteams beschikbaar, met ieder hun eigen werkgebied. Vorig jaar is er binnen het onderzoek een samenwerking gestart met elf wijkteams, die naar alle waarschijnlijkheid een aanzienlijke groep kwetsbare zwangere vrouwen in hun werkgebied hadden wonen. Nu het onderzoek wat meer begint te lopen is besloten begin 2017 deze teams uit te breiden met nog eens 6 wijkteams. Hiermee hebben we dus al bijna de helft van de wijkteams betrokken gekregen bij het onderzoek.   Binnen het onderzoek voeren we ook een aantal huisbezoeken uit, waarbij we altijd meegaan met de begeleider van moeder. Hierdoor hebben we al een mooi kijkje kunnen krijgen in de begeleiding van zowel Bureau Frontlijn en de wijkteams. Via deze weg willen we jullie dan ook hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar en we verheugen ons alvast op volgend jaar!
Marije van der Hulst
‘Aarden  in een nieuw land'
Anton Oosthoek
’’Zonder  waardeoordeel''
Terugblik op een inspirerend werkbezoek
tekst
’MvR op bezoek  bij Harvard University'
Tekst
‘MvR op bezoek  bij Harvard University'
MvR op bezoek bij Harvard University'
Terugblik op een inspirerend werkbezoek
Tekst