Ieder kind heeft het recht op een gezonde en kansrijke start. Moeders van Rotterdam zet zich dan ook in voor (aanstaande) moeders die tijdens hun zwangerschap stress ervaren op verschillende leefgebieden. Hierbij kan gedacht worden aan problemen op het gebied van financiën, huisvesting, gezondheid etc. Samen met moeder wordt gewerkt aan haar situatie met als doel haar stress te verminderen en een gezonde start creëren voor de baby.

Om minder stress te ervaren is het belangrijk om de basis op orde te hebben. Na aanmelding brengt de professional van Moeders van Rotterdam de hulpvragen van moeder in kaart en stelt een plan van aanpak op. Samen met moeder werkt zij gedurende het begeleidingstraject aan de gestelde doelen tijdens huisbezoeken. De professional staat naast moeder en kan bijvoorbeeld ook mee naar belangrijke afspraken zoals ziekenhuisafspraken, controles bij de verloskundige etc.

Er wordt aandacht besteed om moeder (en partner) opvoedvaardigheden en kennis aan te leren zodat zij de ontwikkeling van hun kind(eren) optimaal kunnen stimuleren.  Dit doen wij door middel van de ontwikkelde dagboeken. Bij de zwangerschap start het eerste dagboek, hierin wordt moeder wekelijks meegenomen in de ontwikkeling van haar kindje in haar buik en hoe zij kunnen zorgen voor een gezonde start. Na de zwangerschap volgt het babydagboek en als het kindje een jaar is geworden volgt het laatste boek, het dreumesdagboek. Op verschillende vlakken zal moeder (en partner) bewust worden van de ontwikkeling van het kind. Hierbij kan je denken aan taal, motoriek, cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor de gezonde leefstijl, pedagogische vaardigheden (o.a. structuur, grenzen stellen, samen spelen), het sensitief en responsief reageren op het kind en een veilige leefomgeving.

De zelfredzaamheid van moeder wordt gedurende het traject bevorderd door het aanleren van vaardigheden. Alle stappen worden samen met de coach of door moeder zelf gezet. Moeder werkt aan haar eigen ontwikkelproces, richt zich op participatie en heeft een zinvolle dagbesteding. Moeder weet wat een gezonde leefstijl is en laat deze zien. Dit doet zij onder andere door betrouwbaar gebruik te maken van het zorgaanbod, te kunnen voorzien in de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (huishouden, administratie/bankzaken) en door bewust te zijn van een gezond en steunend sociaal netwerk.