Amal

Bij de aanmelding is Amal vierentwintig weken zwanger. Door verschillende financiële achterstanden dreigt Amal met haar zoontje van drie jaar uit huis gezet te worden. De stress wordt hierdoor zo hoog op dat zij bij haar maatschappelijk werker van het Maasstad ziekenhuis aangeeft hulp nodig te hebben. Die meldt Amal aan bij Moeders van Rotterdam.

Samen met haar coaches neemt Amal contact op met de woningbouwcorporatie en stelt alles in werk om de huisuitzetting te voorkomen. Op dit moment leeft Amal enkel van haar toeslagen. Amal geeft aan dat ze een tijd lang alles voor zich uitgeschoven heeft, om er maar niet aan te hoeven denken. Nu is Amal bereidt om samen met de coaches de toekomst met beide handen aan te pakken. De ondersteuning van de coaches geeft Amal positieve en nieuwe energie waardoor zij weer licht aan het eind van de tunnel ziet.

Door het maken van goede afspraken, het opstellen van concrete doelen en het intensieve begeleidingstraject van Moeders van Rotterdam is het gelukt om de uithuisplaatsing te voorkomen. Door verschillende instanties te benaderen en duidelijke afspraken te maken heeft Amal nu weer een inkomen om van te leven. Middels de bewindvoerder krijgt Amal nu leefgeld om van rond te komen en worden de financiën gestabiliseerd.

De ondersteuning van Bureau Frontlijn heeft Amal een positieve boost gegeven! Samen met haar coaches is ze druk aan de slag om ook de rest van haar administratie en financiën op orde te krijgen. Doordat de stress vermindert heeft Amal weer oog voor de ontwikkeling van haar kinderen. Samen met de coaches bespreekt ze dan ook graag hoe ze de ontwikkeling van inmiddels haar twee kinderen positief kan stimuleren en de kinderen een dagelijkse structuur kan bieden. Ook Amal zelf staat weer open voor een persoonlijke ontwikkeling. Na het afronden van haar huidige studie gaat ze een vervolg studie volgen om uiteindelijk als verloskundige te kunnen gaan werken.

Maak kennis met onze Moeders