Stichting De Verre Bergen

Stichting De Verre Bergen stelt kennis en kapitaal beschikbaar voor gedurfde ideeën in Rotterdam. Samen met individuen, organisaties en instellingen ontwikkelen zij programma’s die op een vernieuwende manier maatschappelijke problemen in de stad aanpakken. Deze programma’s worden onderzocht op effectiviteit om uiteindelijk een meetbare en duurzame impact op de stad te hebben.

Moeders van Rotterdam is één van deze innovatieve interventies. Met de ondersteuning van Moeders van Rotterdam wordt beoogt een bewezen interventie te ontwikkelen die leidt tot een effectieve ondersteuning van de groep zeer kwetsbare zwangere vrouwen in Rotterdam. Daarnaast wordt gestreefd naar succesvolle inbedding binnen stedelijke zorginstellingen en de Wijkteams.

Erasmus MC

Het Erasmus Medisch Centrum onderzoekt de effecten van de interventie en vergelijkt deze met de effecten van de reguliere zorg geleverd door de Wijkteams. Daarnaast wordt een kosteneffectiviteit analyse van de interventie uitgevoerd en worden aanbevelingen gedaan betreft de invoering van de interventie in de Wijkteams van de gemeente Rotterdam en mogelijk daarbuiten.

Wijkteams gemeente Rotterdam

Rotterdam telt in totaal 40 Wijkteams. 23 Wijkteams vormen de controlegroep van het onderzoek. In de praktijk betekent dit dat het aanmeldpunt de aanmelding doorstuurt naar het Wijkteam, als de postcode van de cliënt onder het postcodegebied van het controle Wijkteam valt. Cliënten krijgen vervolgens altijd een gezamenlijke intake met één Wijkteammedewerker en één medewerker van Moeders van Rotterdam. Tijdens het intakegesprek worden de hulpvragen uitgevraagd en licht Moeders van Rotterdam het onderzoek toe en nodigt de cliënt uit voor deelname aan het onderzoek.

Stevige Start

De gemeente Rotterdam heeft in 2016 het actieprogramma ‘Stevige Start’ gelanceerd. Dit actieprogramma heeft het volgende hoofddoel: ‘Meer kinderen komen gezond ter wereld en ontwikkelen zich optimaal’. Moeders van Rotterdam valt als interventie onder dit actieprogramma.