Werken met studenten

De uitvoering van de begeleiding van Moeders van Rotterdam wordt veelal door studenten uitgevoerd. Het werken met grote groepen studenten kan vragen oproepen bij andere organisaties. Moeders van Rotterdam kiest om drie redenen bewust voor de inzet van studenten:

  • Studenten zijn zeer flexibel, willen graag het vak leren en maken op laagdrempelige wijze contact met de doelgroep.
  • Studenten hebben een kritische, open en frisse blik en houden met de nieuwste inzichten en kennis de organisatie scherp in het uitvoeringsproces.
  • Studenten leveren veel capaciteit, hierdoor kunnen er veel meer moeders geholpen worden.
Student op bezoek bij moeder thuis

Inbedding in de teams

Moeders van Rotterdam werkt multidisciplinair. Elk team heeft drie professionals, bestaande uit een werkbegeleider en twee casusbegeleiders. Een team wordt versterkt door acht derdejaars HBO en WO studenten uit diverse studierichtingen, variƫrend van (ortho-)pedagogiek, maatschappelijk werk en dienstverlening, social work, sociaal juridische dienstverlening en toegepaste psychologie.

Begeleiding

Studenten worden intensief begeleid door een professional. Na een uitgebreide analyse wordt aan de hand van een Plan van Aanpak de begeleiding gestart. Studenten werken in koppels en worden op dagelijks gebriefd en gedebriefd. Onderdeel van de aanpak is een helder en duidelijk opschalingsmodel. Daarnaast zijn er wekelijks casusoverleggen en gaat de professional regelmatig mee op huisbezoek.

Kennis & vaardigheden

Voordat studenten aan de slag kunnen doorlopen zij een intensief trainingsprogramma. Naast een focus op het opdoen van praktijkervaring is er veel aandacht voor verdere kennisontwikkeling en kennisdeling. Dit doen we door middel van voorlichtingen en trainingen die zowel intern als extern aangeboden worden. Vanuit de onderwijsinstanties is er ondersteuning op sturing en bewaking van het leerproces van de student.